Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

- med inriktning mot forskning

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Vill du arbeta med och vidareutveckla klinisk neuropediatrisk forskning vid Karolinska Institutet och vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset? Vill du medverka till att stärka den kliniska forskarutbildningen samt klinisk forskning och behandling av barn med neurologiska sjukdomar? Välkommen till en ledande forskningsmiljö inom neuropediatrik vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, KBH.

Ämnesbeskrivning

Forskningen vid avdelningen för neuropediatrik, KBH, har stor bredd och spänner från preklinisk forskning i cellodling och djurmodeller, klinisk patientnära forskning, omvårdnadsforskning till registerstudier. Avdelningen har också utvecklade samarbeten med starka nätverk inom olika sorters neurologisk forskning på KI. Detta ger unika möjligheter till innovativa samarbeten för att utveckla behandlingar och vård för barn med neuropediatriska tillstånd. Forskargrupperna inom neuropediatrik har en mycket stark ställning nationellt och internationellt.

Neuropediatrik är en viktig klinisk subspecialitet inom pediatriken med ett stort antal neurologiska sjukdomar och en stor grupp av barn som behöver vård. Under det senaste decenniet har stora framsteg gjorts som till stor del förändrat möjligheterna till behandling av neurologiska sjukdomar hos barn. Dessa innefattar precisionsmedicinsk behandling av exempelvis epilepsier, upptäckt och kartläggning av nya immunologiska sjukdomar och utveckling av genterapi inom medfödda muskelsjukdomar.

Din roll

I arbetsuppgifterna ingår egen klinisk forskning inom neuropediatrik med fokus på diagnosövergripande områden såsom nya behandlingar, med målet att vidareutveckla och stärka dessa kliniska forskningsområden i nära samarbete mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Forskningen kan vara patientnära, epidemiologisk och/eller bestå av kliniska prövningar. Du förväntas även att delta i vidareutveckling av den kliniska forskningsinfrastrukturen nationellt och internationellt inom detta område, till exempel genom etablerande av nätverk och tillgängliggörande av metodik. Anställningen är inriktad mot forskning.

I arbetsuppgifterna ingår även klinisk tjänstgöring vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus på Karolinska Universitetssjukhuset. Anställningen avses vara uppdelad med 51 procent vid Karolinska Institutet som professor och 49 procent vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus på Karolinska Universitetssjukhuset.

Genom att denna anställning kombineras med en anställning som läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset kommer innehavaren av denna professur inom neuropediatrik även kunna verka för att stärka samarbetet mellan KI och Karolinska universitetssjukhuset, samt bygga upp nya samarbeten med olika subspecialiteter inom hela barnsjukhuset och med forskare inom flera avdelningar på KBH. Som professor förväntas du även att stärka den högspecialiserade barnsjukvården i sin helhet och lyfta den kliniskt förankrade forskningen, samt ge möjlighet till forskningsförankring för att ytterligare stärka utbildningen inom neuropediatrik. Vidare ska precisionsmedicin implementeras i den kliniska vardagen, vilket kombinationstjänsten kan stärka.

Innehavaren av tjänsten förväntas vara delaktig i de undervisningsuppdrag som den neuropediatriska enheten är delaktig i, däribland på läkarutbildningen, samt genom att organisera SK-kurser och forskarutbildningskurser.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot forskning är den som visat god pedagogisk skicklighet, utmärkt vetenskaplig skicklighet och god klinisk skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

Innehavaren av denna professur förväntas driva en pågående internationellt ledande forskning inom barnneurologi, mätt i antal och kvalitet på publikationer i internationella granskade tidskrifter. Innehavaren måste ha anslag som huvudsökande i nationell eller internationell konkurrens de senaste fem åren och varit huvudhandledare till forskarstuderande.

Anställningen kommer att förenas med klinisk anställning som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare i neuropediatrik vid Tema Barn, medicinsk enhet 3, sektionen för barnneurologi vid Astrid Lindgrens barnsjukhus på Karolinska universitetssjukhuset och därför ska sökande inneha svensk läkarlegitimation samt specialistbevis i barn- och ungdomsmedicin, samt specialistbevis i barn- och ungdomsneurologi och habilitering samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige. 

Eftersom tjänsten innefattar klinisk anställning förutsätts att sökanden besitter kunskap och färdighet i svenska, norska eller danska språket (C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

Bedömningsgrunder

Anställningen har en inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2) och klinisk skicklighet (2).

Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Den tilltänkta anställningen handlar både om att utveckla framtida ledarskap och stärka forskningsområdet i bred bemärkelse, från experimentell till klinisk forskning.

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat

 • god samarbetsförmåga
 • etablerade kliniska forskningsnätverk
 • en bred klinisk erfarenhet
 • erfarenhet av ledarskap och samverkan
 • erfarenhet av undervisning, exempelvis i form av kursansvar eller kursutveckling

Det är meriterande att den sökande har uppvisat

 • internationellt ledande klinisk neuropediatrisk forskning

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relation till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. 

Placering: Solna 

Institutionen för kvinnors och barns hälsa | Karolinska Institutet (ki.se)

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

* även utländska

** i förekommande fall

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2208/2023
Kontakt
 • Klas Blomgren, vice prefekt , klas.blomgren@ki.se
 • Anna Ekesbo Freisinger, verksamhetschef, anna.ekesbo-freisinger@regionstockholm.se
Facklig företrädare
 • John Inge Johnsen , SACO, john.inge.johnsen@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Tony Frisk, Läkarförbundet, Tony.frisk@regionstockholm.se
Publicerat 2024-01-15
Sista ansökningsdag 2024-02-20

Tillbaka till lediga jobb