Karolinska Institutet


Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Institutionen
Vid Institutionen för global folkhälsa bedrivs forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi. Forskningen syftar till att kartlägga hälsans determinanter på befolkningsnivå, samt till att utveckla och utvärdera strukturella och individinriktade insatser inklusive utveckling av lagar och riktlinjer. Vidare innefattar området hälsoekonomi, hälsosystem- och implementeringsforskning. Verksamheten har en stark internationell prägel, och institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Institutionen är indelad i forskargrupper verksamma inom ämnesområdena global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin med tillsammans ca 150 anställda. Därutöver har vi ca 80 forskarstuderande.

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man er en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen
Forskargruppen Hälsosysystem och Policy (HSP) består av fyra olika forskarteam ; Improving use of medicines, Center for Research on Healthcare in Disasters (Kunskapscentrum katastrofmedicin), Implementation and Quality (IMPAQT) samt Global Child Health and Sustainable Development Goals.

Den utlysta doktorandtjänsten är belägen i HSP och inom teamet Kunskapscentrum katastrofmedicin Här bedrivs forskning som syftar till att bidra till stärkta och förbättrade hälso och sjukvårdsinsatser vid katastrofer, i Sverige och globalt.  

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
Moralisk stress inkluderar känslor av ilska, frustration och maktlöshet som uppstår i situationer där ideala lösningar inte kan uppnås. Långvarig och olöst moralisk stress kan leda till psykologiska konsekvenser, vilket inte är studerade väl, särskilt inte bland insatspersonal i katastrofer. Syftet med detta doktorandprojekt är att utforska effekterna av moralisk stress bland insatspersonal och dokumentera dess konsekvenser och utvärdera strategier och hanteringsförmåga hos insatspersonal. De fyra studier som doktoranden självständigt kommer utföra, under vägledning av handledare, innefattar arbete enligt de forskningsfrågor som på olika sätt ämnar svara upp till projektets syfte

Det multidisciplinära doktorandprojektet sammanfogar ämnesområdena hälsovetenskap, psykologi och etik. Specifik omfattar det katastrofmedicin, psykotraumatologi och etik. Doktorandprojektet förväntas generera ny kunskap som kan bidra till att bättre förbereda insatspersonal för arbete i katastrofer. Doktoranden kommer genomgå doktorandutbildningen i en gedigen tvärvetenskaplig miljö  och förväntas under handledning successivt arbeta självständigt med att genomföra projektet.

Arbetsuppgifter:

 • Delta i att planera och genomföra projektet i nära samarbete och koordination med samarbetspartner på Karolinska institutet och Uppsala Universitet
 • Utveckla samarbeten med internationella forskningsnätverk inom forskningsområdet
 • Bearbeta sammanställning av litteraturen om moralisk stress vid katastrofinsatser
 • Bearbeta och analysera kvalitativa och kvantitativa data från fokusgruppdiskussioner, enkätstudier och intervjuer
 • Bistå med projektansökningar
 • Följa och skriva rapporter till finansiärer efter slutförda projekt
 • Bistå forskningsteamet i andra forskningsrelaterade uppgifter

Vad erbjuder vi? 
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:
- intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Formella behörighetskrav, förutom ovanstående som en sökande måste ha för att beaktas för detta projekt:

 • Master/magister-utbildning inom Global Hälsa eller motsvarande
 • Legitimerad sjukvårdspersonal (sjuksköterska, läkare, psykolog)

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper
Nödvändiga krav:

 • Minimum två års arbetslivserfarenhet inom svensk hälso- och sjukvård
 • Minst sex månaders kliniskt arbete i ett lågresurs-kontext
 • Tjänsten kräver att kandidaten behärskar flytande svenska i tal och skrift

 Meriterande:

 • Mycket goda kunskaper i engelska; såväl i tal som skrift
 • Tidigare erfarenhet från budgetarbete och att söka finansiella medel, samt kostnadsrapportera
 • Tidigare erfarenhet av forskning inom relevant område
 • Vana av att författa ansökningar och vetenskapliga rapporter
 • Dokumenterad förmåga att planera, koordinera och slutföra projekt
 • Social och kommunikativ förmåga, självständighet och samarbetsförmåga

 Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
- Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-836/2020
Kontakt
 • Johan von Schreeb, Professor, johan.von.schreeb@ki.se, 073-684 53 31
Facklig företrädare
 • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
 • Jayne Alfredsson, SACO, 08- 524 838 21, jayne.alfredsson@ki.se
Publicerat 2020-02-14
Sista ansökningsdag 2020-03-06

Tilbake til ledige stillinger