Karolinska Institutet, Institutionen för laboratoriemedicin

Institutionen för laboratoriemedicin består av sju avdelningar inom vilka det bedrivs både forskning och undervisning. Institutionen är involverad i avancerad forskning inom såväl grundforskning som tillämpad forskning. Samtliga avdelningar bedriver verksamhet i nära kontakt med kliniker vid Karolinska universitetssjukhuset. Institutionens utbildningsverksamhet bidrar till flertalet program och kurser inom KI:s totala utbildningsutbud.

Vid Institutionens avdelningar bedrivs forskning och undervisning inom klinisk farmakologi, klinisk fysiologi, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, patologi, klinisk immunologi samt transfusionsmedicin och dessa speglar kliniker inom Karolinska Universitetslaboratoriet på Karolinska Universitetssjukhuset. Institutionen är den tredje största av Karolinska Institutets undervisningsinstitutioner och är engagerade i 10 av Karolinska Institutets 19 utbildningsprogram.

Avdelningen för patologi
Forskningen vid avdelningen för patologi rör flera olika sjukdomar såsom cancer, njursjukdomar, leversjukdomar, skelettsjukdomar och fosterrelaterade sjukdomar. Vi arbetar både med grundforskning, pedagogisk forskning och klinisk forskning. Avdelningen är involverad i utbildning inom patologi, vävnadsbiologi, cell-och molekylärbiologi, patofysiologi och biomedicinsk laboratorievetenskap inom läkar-, tandläkar-, biomedicinar-, biomedicinska analytiker- och sjuksköterske-programmen. Avdelningen har huvudansvaret för ett magisterprogram i diagnostisk cytologi samt ger fristående kurser och kurser inom forskarutbildningen.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är huvudsakligen inriktade på undervisning, men den anställda adjunkten förväntas även bedriva högkvalitativ forskning och handleda studenter på grund-, magister/master- och forskar-utbildningsnivå.
Den anställda förväntas undervisa inom sitt kompetensområde i samtliga program på grund-, avancerad- och forskar-nivå som avdelningen är ansvarigt för. Undervisningsuppdraget består av kursansvar, kursadministration samt av undervisning i olika former, från föreläsningar och seminarier till laboratorieundervisning.

Placering i Huddinge.

Kvalifikationer

 • Doktorsexamen/motsvarande inom för arbetsuppgifterna relevant ämnesområde
 • Pedagogisk erfarenhet såsom undervisning inom grund- och forskarutbildning, handledning av studenter, särskilt doktorander
 • Utbildning i universitetspedagogik och intresse för pedagogiskt utvecklingsarbete
 • Vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare
 • God administrativ förmåga samt lednings-, utvecklings- och samverkans-skicklighet
 • Goda kunskaper i svenska och engelska

Vi ser gärna:

 • Pågående forskning knuten till avdelningens forskningsområden

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid pedagogisk skicklighet. Vetenskaplig skicklighet i form av pågående egen forskning inom för avdelningen relevanta forskningsområden samt docentkompetens är meriterande.

Den sökande ska också vara trygg i att arbeta både självständigt och i team samt ha god organisatorisk och analytisk förmåga.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

 • Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Fast stilling
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5108/2019
Kontakt
 • Göran Andersson,, goran.andersson@ki.se
Facklig företrädare
 • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
 • Emilie Hultin, Annica Lindkvist, SACO, 08-524 832 86, 08-524 80 000
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
Publicerat 2019-10-08
Sista ansökningsdag 2019-11-08

Tilbake til ledige stillinger