Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 450 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Region Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset samt S:t Eriks ögonsjukhus. Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet.
Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

Avdelning
Avdelningen Neuro bedriver forskning kring neurologiska sjukdomar i hjärnan och ryggmärgsskador. Gruppen Translational Neuropharmacology innefattar främst molekylärbiologer, biokemister och läkare som utför forskning under överinseende av professor Per Svenningsson (https://ki.se/en/cns/se-svenningssons-research-gruppen). Syftet med forskningen är att belysa faktorer som ligger bakom Parkinsons sjukdom (PD), Huntingtons sjukdom och depression. Forskningen sträcker sig brett från grundläggande till klinisk forskning, vilket underlättar överföringen av grundläggande fynd till klinisk nyttiggörande, framförallt för att upptäcka potentiella terapier för PD-patienter. Gruppens styrka ligger i det faktum att denna translationella möjlighet kombineras med metodkompetens inom farmakologi, biokemi och histologi.

Arbetsuppgifter
Utveckling av olika analyser för receptorsignalering och funktion med elektrofysiologisk och biokemisk metodik kommer att vara ett viktigt fokus för projektet. Framgångsrika sökande kommer att generera nya data som styr att han / hon därefter testar beteende effekter i djurmodeller av Parkinsonism. Oberoende och stark motivation förväntas av den sökande. Kandidaten kommer att uppmuntras att fungera som mentorer för examensstudenter och doktorander, för att därmed bygga upp sin erfarenhet för framtida ledarskap.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation motsvarande meritering som forskarassistent.

Sökande måste ha en stark bakgrund i studier av djurmodeller för Parkinsonism. Omfattande erfarenhet av biokemiska och elektrofysiologiska metoder applicerade för molekylär och cellulär neurovetenskap är ett krav. Dessutom måste sökande visa en god kunskap inom histologi och farmakologi, i teori och praktik. Det är mycket fördelaktigt om den sökande har avslutat studier i medicin. Idealiska sökande ger internationell erfarenhet och bidrar till en stark teamanda inom laboratoriet. Erfarenhet av att vara handledare till doktorander är fördelaktig. Utmärkt kunskap av det engelska språket är mycket viktigt.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4134/2019
Kontakt
  • Per Svenningsson, Professor, per.svenningsson@ki.se
  • Elin Hammergård, Personaladministratör, elin.hammergard@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37
Publicerat 2019-08-13
Sista ansökningsdag 2019-08-23

Tilbake til ledige stillinger