Karolinska Institutet, NVS

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 490 miljoner år 2018, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Sektionen för omvårdnad söker disputerad sjuksköterska med inriktning utbildning och forskning i omvårdnad som vill utveckla en akademisk karriär

Vår vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa genom forskning, utbildning och interprofessionell samverkan med vetenskaplig grund i omvårdnad. Vid sektionen bedrivs idag en framgångsrik och internationellt ledande forskning inom huvudämnet omvårdnad. Utbildning som ges på sektionen spänner över hela livscykelperspektivet i många olika vårdkontext. Utbildning bedrivs på grund-(sjuksköterskeprogrammet), avancerad (specialistsjuksköterskeprogrammen) och forskarutbildningsnivå och ges på såväl campus som genom distansutbildning samt i ett omfattande internationellt student- och lärarutbyte. Sektionen har ett 100-tal medarbetare och ett 20-tal registrerade doktorander.

Arbetsuppgifter

Vi söker en biträdande lektor med inriktning forskning och utbildning i omvårdnad. I uppdraget som biträdande lektor ingår att stärka och forskningsanknyta ämnet omvårdnad samt utveckla pedagogik och lärande inom sektionens utbildningsuppdrag. Uppdraget omfattar undervisning i såväl teoretisk som verksamhetsförlagd utbildning (VFU), handledning, pedagogiska ledningsuppdrag såsom kursansvar på grund och avancerad nivå. I uppdraget ingår 50% undervisningstid och övriga 50% fördelas mellan forskning och pedagogisk utveckling utifrån den sökandes behov och i samråd med verksamhetschef.

Arbetsuppgifterna utformas och anpassas utifrån den sökandes kompetens och intresse men också utifrån verksamhetens behov och kan komma att förändras över tid.

Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på 6 år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor.

Kvalifikationer

Vi söker en kompetent lärare med omfattande forskning inom ämnesområdet omvårdnad/pedagogik och med god förmåga att leda, samordna samt utveckla såväl utbildning som forskning. Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som är legitimerad sjuksköterska samt har avlagt doktorsexamen. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses till exempel ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet. För arbetet krävs god organisationsförmåga och social kompetens. Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder

För ett biträdande lektorat inriktad mot utbildning och forskning:

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid pedagogisk- och vetenskaplig skicklighet.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på svenska:

Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Särskild prövning för befordran till lektor

Ur anvisningar till anställningsordning kapitel 3.3

”En biträdande lektor kan ansöka om att befordras till lektor. Ansökan ställs till Rekryteringsutskottet. För att befordras till lektor måste den sökande vid en bedömning av Rekryteringsutskottet uppfylla nedanstående kriterier. Den biträdande lektorn kan välja att söka befordran till lektor utifrån två olika befordring spår: befordran till lektor med inriktning mot forskning eller befordran till lektor med inriktning mot utbildning och forskning:

Befordran till lektor från biträdande lektor med inriktning mot forskning

Bedömningskrav

1 .Lektorskompetent vid KI enligt behörighetskrav och bedömningsgrunder för ”Lektor med inriktning mot forskning”.

 1. Anslag erhållna som huvudman i nationell eller internationell konkurrens som täcker egen lön i minst två år efter slutdatum för anställningen som biträdande lektor. Projektbidrag erhållna i nationell eller internationell konkurrens (så kallade excellensbidrag dvs. erhållet från t.ex. Vetenskapsrådet, European Research Council (ERC), Wallenberg stiftelsen (WAF), eller SSF (Framtidens ledare)) som täcker kostnaderna för löner, hyra, material och övriga projektrelaterade kostnader för forskningsverksamheten i minst två år efter slutdatum för anställningen som biträdande lektor.
 2. Förste- och/eller sisteförfattare av ett flertal vetenskapliga artiklar (peer-reviewed) i de främsta internationella vetenskapliga tidskrifterna under ett flertal år efter disputation, med tyngdpunkt på meriteringsperioden som biträdande lektor.
 3. Självständig forskningslinje som av oberoende experter och institutionsledning bedöms ha utmärkt framtida potential för den individuella forskaren och den aktuella institutionen.
 4. Dokumenterad god förmåga att leda en egen forskargrupp, inklusive personalansvar och handledning av doktorander och/eller postdoktorer, framgångsrika vetenskapliga resultat och ett gott arbetsklimat samt dokumenterad god samarbetsförmåga.
 5. Erfarenhet av uppdrag för det vetenskapliga samhället, såsom styrelseuppdrag, interna bedömningskommittéer, institutionsuppdrag, organisation av kurser och konferenser samt redaktörsuppdrag är meriterande.

Befordran till lektor från biträdande lektor med inriktning mot utbildning och forskning

Bedömningskrav

 1. Lektorskompetent vid KI enligt behörighetskrav och bedömningsgrunder för ”Lektor med inriktning mot utbildning och forskning”
 2. Högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller motsvarande kompetens enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning
 3. Självständigt ansvarat för planering, genomförande och utvärdering av undervisning och examination på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, i betydande omfattning och under minst 3 år och med dokumenterad hög kvalitet.
 4. Pedagogiska ledningsuppdrag som kursansvarig på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 5. Omfattande pedagogisk erfarenhet från olika undervisningsformer och för olika grupper på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 6. Genomfört pedagogiskt utvecklingsarbete som resulterat i förbättrad utbildning och som har presenterats nationellt eller internationellt.
 7. Tydlig plan för sin egen pedagogiska verksamhet (inklusive pedagogisktutvecklingsarbete) som är av hög kvalitet och med stor framtidspotential.

Om den sökande bedöms uppfylla alla ovanstående kriterier beroende på spår ska den sökande bedömas av två ämnessakkunniga och uppfylla de generella behörighetskrav som gäller vid anställning av universitetslektor vid Karolinska Institutet.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.

Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-3830/2019
Kontakt
 • Kay Sundberg, Enhetschef, 08-524 835 72
 • Eva Doukalli, Enhetschef, 08-524 836 08
 • Mona Hellstadius, HR-ansvarig, 08-524 868 14
Facklig företrädare
 • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
Publicerat 2019-07-03
Sista ansökningsdag 2019-10-15

Tilbake til ledige stillinger