Karolinska Institutet, department of public health sciences


Institution 
Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi. Forskningen syftar till att kartlägga hälsans determinanter på befolkningsnivå, samt till att utveckla och utvärdera strukturella och individinriktade insatser inklusive utveckling av lagar och riktlinjer. Vidare innefattar området hälsoekonomi, hälsosystem- och implementeringsforskning. Verksamheten har en stark internationell prägel, och institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Institutionen är indelad i forskargrupper verksamma inom ämnesområdena global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin med tillsammans ca 150 anställda. Därutöver har vi ca 80 forskarstuderande. Denna tjänst är placerad i forskargruppen Epidemiology and Public Health Intervention Research (EPHIR) som leds av professor Yvonne Forsell. 

Arbetsuppgifter

 • Dataanalys och artikelskrivning baserad på en klusterrandomiserad kontrollerad studie avsedd att utvärdera en tobakspreventiv intervention i skolan
 • Utveckling av ytterligare sub-studier baserade på studiens data
 • Deltagande i samt utveckling av instrument för datainsamling
 • Presentation av studieresultat i olika sammanhang och för olika målgrupper både i akademisk miljö och i det omgivande samhället
 • Att söka forskningsanslag
 • Deltagande i undervisning och i andra aktiviteter som anordnas av forskargruppen

Kvalifikationer
Behörig att antas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Krav: Tjänsten kräver kompletterad forskarutbildning (PhD) inom Folkhälsovetenskap eller ett relaterade område (t.ex. Epidemiologi, Hälsoekonomi, Socialvetenskap, etc.). Du behöver ha bred kunskap i interventionsstudier inom folkhälsa samt dokumenterad erfarenhet av kvantitativa forskningsmetoder inom disciplinerna ovan. Du behöver även utmärka kunskaper i engelska och svenska, i tal och skrift.

Meriterande: Dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitetsnivå, att ha erhållit forskningsanslag i konkurrens, presentation av egna vetenskapliga resultat vid konferenser, erfarenhet av ekonomiska utvärderingar av förebyggande insatser, erfarenhet av studier baserade på barn- och ungdomar, erfarenhet av studier om rökning samt samarbete med lokala eller nationella myndigheter ses som särskilt meriterande.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 2. En komplett publikationslista
 3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Prosjekt lenger enn 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-730/2019
Kontakt
 • Rosaria Galanti, rosaria.galanti@ki.se
 • Yvonne Forsell , Yvonne.Forsell@ki.se
Facklig företrädare
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75 , biborka.bveress@ki.se
 • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2019-02-01
Sista ansökningsdag 2019-02-11

Tilbake til ledige stillinger