Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för Aging Research Center (ARC)

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 540 anställda och en omsättning på 530 miljoner år 2023, består av sju avdelningar och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Den här postdoktoranställningen är ett samarbetsprojekt mellan NVS-avdelningarna Aging Research Center (ARC) och neurogeriatrik. Anställningen kommer att vara placerad vid ARC.

ARC är lokaliserat till KI Campus Solna. ARC är en mångdisciplinär forskningsmiljö som omfattas av i huvudsak tre vetenskapliga inriktningar; medicinsk epidemiologi, psykologi och socialgerontologi. ARC har omkring 70 anställda, har ett stort fokus på forskning med tillgång till unika forskningsresurser såsom stora longitudinella studier och nationella register.

Avdelningen för neurogeriatrik bedriver experimentell och translationell forskning som huvudsakligen rör Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar, men även mer generella molekylära mekanismer med biomedicinsk relevans.

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Den aktuella tjänsten är baserad på ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet (VR), vars syfte är att studera det dubbelriktade samspelet mellan åldersrelaterade somatiska tillstånd (t.ex. multimorbiditet, skörhet, sarkopeni, funktionsnedsättning osv.) och kognitiv åldrande, inklusive kognitiv nedgång och demens. Projektet kommer specifikt att fokusera på att förstå rollen som flera biomarkörer för åldrande spelar i kopplingen mellan kropp och sinne. Det ultimata målet är att öka vår kunskap om de biologiska mekanismer som utlöser komplexa kliniska profiler hos äldre vuxna, och möjligen identifiera nya mål för intervention för att öka hälsospannet hos åldrande befolkningar. Genom att dra nytta av den välkarakteriserade befolkningsbaserade svenska nationella studien om åldrande och omsorg i Kungsholmen (SNAC-K) kommer vi att analysera data från över 2000 individer 60+ med mer än 20 års observation.

Din roll

En viktig uppgift för den som erhåller tjänsten blir att bidra konceptuellt och metodologiskt till forskningen inom detta VR-finansierade projekt under handledning av docent Davide L Vetrano (huvudhandledare) och professor Bengt Winblad. Dessutom kommer den utvalda kandidaten att ha möjlighet att initiera egna projekt. Produktion av rapporter och publikationer till sakkunniggranskade tidskrifter samt andra sätt att sprida kunskap blir centrala uppgifter. Observera att ingen våtlaboratorieexpertis krävs för denna tjänst. Inga laboratorieexperiment kommer att utföras. Alla biomarkörer som ingår är en del av redan insamlat material från SNAC-K.

Det här är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år.

Vem är du?

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Vi söker en kandidat som har den bakgrund som krävs och förmågan att arbeta i ett tvärvetenskapligt team, vara självständig och kunna ta initiativ samt proaktivt hitta lösningar. De sökande måste också ha goda organisatoriska färdigheter, ha ett öga för detaljer och ha god kommunikationsförmåga.

Erforderlig kunskap, färdigheter & förmågor:

 • En doktorsexamen i epidemiologi, neurovetenskap, åldringsforskning eller liknande. Bioinformatik, biologi och liknande bakgrunder kommer att beaktas endast om de kombineras med bevisad expertis inom epidemiologi.
 • God/avancerad kunskap i epidemiologi.
 • God/avancerad klinisk kunskap, helst i samband med kroniska sjukdomar och geriatriska syndrom (t.ex. skörhet, multimorbiditet, demens).
 • Bevisad erfarenhet av longitudinell dataanalys och tolkning, helst inom åldrandeforskning.
 • Bevisad forskningserfarenhet och kunskap inom området för biomarkörer för åldrande och/eller neurodegeneration.
 • Bevisad erfarenhet av att skriva och publicera i peer-reviewed tidskrifter av högkvalitativa vetenskapliga artiklar.
 • Utmärkt behärskning av statistisk programvara (t.ex. Stata, SPSS, R).
 • Utmärkta skriftliga och muntliga kommunikationsfärdigheter.
 • Flytande i skriftlig och talad engelska.

Meriterande kunskaper, färdigheter och förmågor:

 • Förmåga att arbeta i en samarbetsmiljö med forskare med kvantitativ och klinisk bakgrund.
 • Intresse för professionell utveckling inom det epidemiologiska området.
 • Proaktiv attityd.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna, ARC

Multimorbidity and frailty in older adults – Davide Liborio Vetrano group | Karolinska Institutet (ki.se)

Information om avdelningen ARC

Information om avdelningen för neurogeriatrik

Tio skäl att välja Karolinska Institutet

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 • En komplett publikationslista
 • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2024.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse / according to agreement
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2225/2024
Kontakt
 • Davide Liborio Vetrano, Docent, davide.vetrano@ki.se
 • Bengt Winblad, Professor, bengt.winblad@ki.se
 • Amanda Nyberg, HR Officer, amanda.nyberg@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
 • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
Publicerat 2024-05-29
Sista ansökningsdag 2024-08-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb