Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC, bedrivs patientnära utbildning, forskning och forskarutbildning. Genom ständigt förbättringsarbete, samverkan och utbildning och med patienten i fokus skall forskningsresultat omsättas i sjukvård för att förbättra människors hälsa. Vi söker en biträdande lektor som vill arbeta med att driva egen forskning och bedriva forskningsanknuten logopedutbildning inom logopedi. Enheten för logopedi har huvudansvaret för logopedprogrammet vid Karolinska Institutet. Vid enheten för logopedi bedrivs även vidareutbildning på avancerad nivå och forskarnivå samt forskning inom olika områden av kommunikationssvårigheter och sväljstörningar. 

Din roll

Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på 6 år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor. Din roll som biträdande lektor innebär att du arbetar både med forskning och utbildning inom området logopedi. I tjänsten ingår även administration och kursadministration. 

I ditt arbete ingår att vara en del i lärarlaget på logopedprogrammet och du kommer att ha specifikt och eget kursansvar såväl som delta som lärare i kurser som du inte själv har kursansvar för. I din roll som biträdande lektor ingår forskningsanknytning av utbildning bland annat genom att initiera ämnen för och handleda examensarbeten för logopedexamen och för masterexamen i logopedi. I arbetet ingår också att utveckla en egen forskningslinje i samarbete med andra liksom att söka extern forskningsfinansiering. Den framgångsrika kandidaten förväntas bygga upp ett nätverk av nationella och internationella forskningskontakter med vilka gemensamma, gärna tvärvetenskapliga, projekt kan utvecklas.

Kvalifikationer

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. 

Med särskilda skäl avses:

 • föräldraledighet
 • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
 • plikttjänstgöring inom totalförsvaret
 • längre sjukdom

Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Bedömningsgrunder

Anställningen har inriktning mot utbildning och forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (2), pedagogisk skicklighet (3), samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat:

 • Dokumenterad förmåga att initiera, utveckla och driva forskningsprojekt inom logopediskt relevanta områden
 • Dokumenterad erfarenhet och goda meriter av undervisning och handledning inom logopedutbildning
 • Erfarenhet av att driva pedagogisk utveckling genom exempelvis pedagogiska projekt
 • Förmåga att initiera nätverk av forskare från andra lärosäten

Det är meriterande att den sökande har uppvisat:

 • Klinisk erfarenhet och erfarenhet av handledning av studenter på VFU/VIL
 • Erfarenhet av att utveckla undervisnings- och bedömningsmaterial
 • Erfarenhet av att samverka med andra professioner inom både forskning och utbildning 

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid pedagogisk- och vetenskaplig skicklighet.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Flemingsberg 

 Tio skäl att välja Karolinska Institutet

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Den ska bestå av följande handlingar; CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 16 maj 2024.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.


Särskild prövning för befordran till lektor

En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1112/2024
Kontakt
 • Christina Samuelsson, christina.samuelsson@ki.se
Facklig företrädare
 • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
Publicerat 2024-04-25
Sista ansökningsdag 2024-05-16

Tillbaka till lediga jobb