Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi

- med inriktning mot forskning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vill du arbeta med och utveckla forskning inom onkologi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset? Är du intresserad av preklinisk, translationell och klinisk forskning om solida tumörer hos vuxna? Är du intresserad av onkologisk behandling och vill leda utvecklingen mot bättre behandlingsmöjligheter inom onkologin? Välkommen till en ledande miljö inom onkologisk forskning.

Ämnesbeskrivning

Onkologi avseende solida tumörer hos vuxna är ett aktivt forsknings- och kliniskt utvecklingsområde med precisionsmedicin som målsättning. Ämnet omfattar prekliniska, translationella och kliniska studier av solida tumörer hos vuxna. Studierna kan avse till exempel:

 • molekylära subgrupper inom tumörer och mellan patienter och av såväl tumörbiologisk som klinisk betydelse
 • förståelse av hur resistensmekanismer utvecklas och förändras under sjukdomsprogress och behandling
 • kunskap om hur etablerade och nya behandlingar kan optimeras
 • biomarkörer för hur man kan skräddarsy behandlingar för enskilda individer för att så långt det är möjligt minimera biverkningar.

Din roll

Anställningen är förlagd vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet på 51 procent av heltid, samt anställning vid en Medicinsk Enhet inom Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna på 49 procent av heltid.

Vi söker en person som är en akademisk ledare inom onkologi och som bedriver högkvalitativ forskning inom ämnesområdet.  Du ska handleda doktorander och disputerade juniora forskare, samt utveckla området genom samarbeten med andra kollegor lokalt, nationellt och internationellt. I anställningen ingår att undervisa inom grundutbildning på exempelvis läkarprogrammet, och delta aktivt i specialistutbildning och forskarutbildning inom onkologi samt bidra till institutionens gemensamma verksamhet. Du ska även aktivt delta i och driva utvecklingen av onkologisk behandling, samt bidra till att sprida nya kunskaper i ämnet inom sjukvården och övriga samhället.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot forskning är den som visat god pedagogisk skicklighet och utmärkt vetenskaplig skicklighet samt klinisk skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

Du ska vara en ledande och internationellt erkänd forskare med framtidspotential och ska uppvisa egen forskningslinje inom onkologisk forskning om solida tumörer hos vuxna.

Du ska vara en kliniskt aktiv läkare med specialistkompetens i onkologi och goda kunskaper inom onkologisk behandling av solida tumörer hos vuxna.

Du ska vara väl erfaren i sedvanlig onkologisk klinisk verksamhet med till exempel mottagningsarbete, avdelningstjänstgöring och kliniska konferenser, samt undervisning av ST-läkare såväl som mer juniora specialistläkare.

Anställningen kommer att förenas med klinisk anställning som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare i onkologi vid en Medicinsk Enhet inom Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och därför ska sökanden inneha svensk läkarlegitimation samt specialistbevis i onkologi samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Eftersom tjänsten innefattar klinisk anställning ska du förutom engelska, besitta kunskap och färdighet i svenska, norska eller danska språket (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

Bedömningsgrunder

Anställningen har inriktning mot forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (1), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (1), och klinisk skicklighet (2).

Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är särskilt meriterande att du har uppvisat

 • Aktiv vetenskaplig produktion av hög kvalitet inom onkologi och precisionsmedicin med en tydlig senior roll som ”principal investigator”
 • Förmåga att erhålla extern finansiering som huvudsökande i konkurrens samt inneha pågående egna forskningsanslag
 • Erfarenhet från kliniska prövningar inom onkologi

Det är meriterande att du har uppvisat

 • Handledning av doktorander och nydisputerade inom ämnesområdet i experimentell och klinisk miljö
 • Framgångsrik forskning i ämnesområdet inom samarbeten med forskare inom den egna institutionen och externt

Därutöver gäller även att du ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska du inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. 

Placering: Solna

https://ki.se/onkpat

 Din karriär fortsätter här

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Fast lön enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3167/2023
Kontakt
 • Lars Holmgren, lars.holmgren@ki.se, +46734036794
Facklig företrädare
 • Helen Eriksson, OFR/ST, helen.eriksson@ki.se
 • Per Hydbring, SACO, per.hydbring@ki.se
 • Nick Tobin, SACO, nick.tobin@ki.se
Publicerat 2024-04-08
Sista ansökningsdag 2024-05-16

Tillbaka till lediga jobb