Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Centrum för infektionsmedicin (CIM) vid institutionen för Medicin Huddinge grundades 2002. Sedan dess är CIM erkänt som ett ledande center för forskning inom human immunologi. Forskningen på CIM fokuserar på hur olika delar av människans immunsystem fungerar i olika sjukdomstillstånd, t.ex. vid olika infektionssjukdomar, inflammation och i cancer. Vår ambition är att vara ett av de ledande translationella forskningscentrumen inom immunologi, infektionssjukdomar och cancer i Europa. Den som får tjänsten inom ramen för denna utlysning kommer att få möjligheten att arbeta i nära samarbete med kliniker och mycket erfarna forskare i en kreativ miljö för att bättre förstå hur immunsystemet i människans livmoder ser ut och regleras i den icke-gravida och gravida människan, samt i kontexten av havandeskapskomplikationer.

Ämnesbeskrivning

Vi bedriver sedan mer än ett decennium basal forskning på livmoder-immunologi i människan. Vi studerar variationen i fenotyp och funktion, samt dynamiken hos cellerna genom menscykeln och graviditet. Med avancerad cytometri studerar vi myloida celler, T celler och framför allt NK celler i livmodern hos friska kvinnor samt i prover från olika kliniska samarbeten. Den sökande kommer leda forskning inom detta område och ansvara för doktorander, forskningsassistenter samt för samarbeten med kliniska partners. Specifikt ska den sökande öka kunskapen kring första trimester blödningar hos gravida kvinnor.

Din roll

Huvuduppgiften för den seniora forskningsspecialisten är att leda forskning rörande immunceller i human livmodervävnad och att öka vår kunskap om hur cellerna påverkas och förändras under menscykeln, i decidua under graviditet, vid IVF-behandling, vid livmodertransplantation samt vid olika sjukdomstillstånd, t.ex. vid akut blödning under första trimestern av graviditeten. Ett speciellt fokus ligger på den dominerande immuncellen NK cellen. Den sökande ska ha en stark ambition att utveckla och driva egen forskning inom detta område. Projektet kräver en stark teoretisk och praktisk erfarenhet av framförallt NK cellers biologi i människa, och kommer involvera avancerade tekniker, inklusive högparametrisk flödescytometri, RNA-sekvensering och in vitro modeller med celler extraherade från decidua och moderkaksvävnad. Den sökande förväntas också ha kapaciteten att ansöka om och erhålla forskningsmedel för projektet, och förväntas också att ha förmågan att etablera samarbeten med andra forskare och kliniker för att utföra projektet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som senior forskningsspecialist är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har visat god vetenskaplig skicklighet med en betydande vetenskaplig produktion. Den sökande ska även ha uppvisat god vetenskaplig självständighet där de egna insatserna har varit betydelsefulla och en forskningsplan av god kvalitet med tydlig framtidspotential.

Den sökande ska också ha dokumenterad erfarenhet av handledning och projektledning, och förväntas ha minst 3 års erfarenhet som forskarassistent (eller motsvarande). Den sökande ska ha gedigen kunskap om immunologi i människa, framförallt inom området NK cellbiologi i livmodern och praktisk kunskap om hur dessa celler studeras med avancerade tekniker, inklusive högparametrisk flödescytometri, RNA-sekvensering och in vitro-modeller.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som senior forskningsspecialist gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i föreskrifter för andra anställningar än läraranställningar i förhållande till fastställd anställningsprofil.

 • Vetenskapliga originalarbeten, dess kvalitet och kvantitet med särskilt beaktande efter forskarutbildningen.
 • Vetenskaplig självständig förmåga visad genom ledande och seniora författarskap.
 • Översiktsartiklar och andra vetenskapliga publikationer.
 • Presentationer och vetenskapliga uppdrag vid internationella kongresser.
 • Forskningsanslag som erhållits i regional, nationell och internationell konkurrens.
 • Nationella och internationella forskningssamarbeten.
 • Forskningsansvar som handledare för examensarbete på avancerad nivå, doktorand och postdoktor.
 • Granskare och utvärderare av andras vetenskapliga arbeten.
 • Forskningserfarenhet från annan forskargrupp än där forskarutbildningen genomfördes.
 • Utveckling av en egen forskningsprofil inom sitt ämnesområde.
 • Plan för framtida forskning baserad på aktuell vetenskap.

För tjänsten krävs även:

 • Dokumenterad erfarenhet av multiparametrisk flödescytometri, inklusive analys och data visualisering.
 • Dokumenterad erfarenhet av arbete med humana vävnader i BSL2 miljö, inklusive isolering av immunceller från vävnad för analys med flödescytometri och RNA sekvensering
 • Gedigna kunskaper i skriven och talad engelska och erfarenhet av att självständigt skriva forskningsansökningar och artiklar.

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat

 • Erfarenhet av handledning på master-, doktorand- eller postdoc-nivå.
 • Pedagogisk utbildning för undervisning på högskolenivå.
 • Erfarenhet av undervisning på högskolenivå
 • Erfarenhet av föreläsning för privat sektor inom reproduktionsmedicin
 • Finansiella medel att bidra med för genomförandet av arbetet som beskrivs ovan

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Flemingsberg


Läs mer om Björkströms forskargrupp

Läs mer om CIM

 

 

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska innehålla följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 2023-04-03

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra mutliel – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1246/2023
Kontakt
 • Niklas Björkström, niklas.bjorkstrom@ki.se
Facklig företrädare
 • Belinda Pannagel, SACO, belinda.pannagel@ki.se
 • Sidinh Luc, SACO, sidinh.luc@ki.se
 • Mari Gilljam, OFR, mari.gilljam@ki.se
Publicerat 2023-03-21
Sista ansökningsdag 2023-04-03

Tillbaka till lediga jobb