Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 490 miljoner år 2018, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Aging Research Center (ARC), en sektion inom NVS, KI Campus Solna, Stockholm. ARC är en multidisciplinär forskningsmiljö med tre enheter (medicin, psykologi och socialgerontologi). Centret har omkring 75 anställda och har ett stort fokus på forskning med tillgång till unika forskningsresurser såsom stora longitudinella studier och nationella register.

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Health Technology Research Lab (HTRL) vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) är en akademisk miljö där forskningsprojekt genomförs för att skapa kunskap om interaktionen mellan människor, hälsa och teknik. Forskningen är tvärvetenskaplig och omfattar forskare, doktorander och samarbetspartners från akademi, industri och offentlig sektor. Två huvudsakliga områden för forskningsprojekt finns inom HTRL: 1. Geronteknologi, det tvärvetenskapliga området för vetenskaplig forskning där tekniken riktar sig mot de äldre personernas ambitioner och möjligheter; 2. Beslutsstöd med Maskininlärning & Artificiell intelligens (AI) i hälso- och sjukvård, där man kombinerar en ingående kunskap om användarna i välfärds- och hälso- och sjukvårdssystemen med automatiserad dataanalys.

Din roll

Det huvudsakliga området för tjänsten är att identifiera modifierbara riskfaktorer för utveckling av neurokognitiva störningar, baserat på multifaktoriell data från National E-Infrastructure on Aging Research (NEAR). Detta görs genom att använda djupinlärning och AI. NEAR består av 15 studiekohorter insamlade från olika geografiska områden i Sverige. De studier som deltar i NEAR omfattar mer än 180 000 personer över 50 år. Du kommer att tillbringa din tid vid KI och BTH. Den huvudsakliga arbetsuppgiften handlar om att harmonisera data inom NEAR så de kan slås samman oavsett i vilken studie de samlats in. Du kommer självständigt (men i samarbete med databas-ansvariga vid NEAR) arbeta med att planera projektet samt förbereda och analysera data.

Ett mål är att med hjälp av maskininlärnings- och djupinlärningsalgoritmer utveckla diagnostiska och prognostiska modeller som kan användas för att ge stöd åt beslut på såväl individuell som samhällsnivå. Ytterligare mål kan utvecklas under projektets gång.

Det här är en tidsbegränsad heltidsanställning på två år.

Vem är du?

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

För denna anställning är doktorsexamen inom biostatistik, epidemiologi eller AI / Deep Learning eller liknande aktuella.

Bedömningsgrunder

Den sökande ska ha goda kunskaper om avancerad statistik. Meriterande är också erfarenhet av arbete inom populationsbaserade studier, arbete med databaser, vetenskapliga samarbeten i olika miljöer samt vetenskaplig produktivitet (framför allt publicerade artiklar i internationella tidskrifter).

Vid bedömning av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet. Dessutom bedöms förmåga till samarbete, förmåga att arbeta självständigt och personlig lämplighet.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna

ARC - Aging Research Center

Center for Gerontechnology

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan 2021-06-02.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. 


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2362/2021
Kontakt
  • Debora Rizzuto, forskare, 08-524 858 23
  • Amanda Nyberg, HR-partner, 08-524 868 12
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
Publicerat 2021-05-12
Sista ansökningsdag 2021-06-02

Tillbaka till lediga jobb