- med inriktning mot forskning

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Institutionen för medicin, Solna, är en av de största avdelningarna på Karolinska Institutet. Institutionen består av flera avdelningar som är indelade i olika forskningsgrupper. Institutionens kärnverksamhet är forskning, forskarutbildning och grundutbildning för medicin- och biomedicinstudenter. Forskningen har tre huvudprofiler: allergi, kardiovaskulär medicin och inflammatoriska sjukdomar. Vid Avdelningen för infektionssjukdomar bedrivs undervisning samt klinisk och experimentell forskning nära den kliniska verksamheten vid Medicinska enheten för Infektionssjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Din roll

Vi söker en lektor med stark klinisk och epidemiologisk forskningsverksamhet inom infektionssjukdomar som kan leda och utveckla forskning och implementering i nära samarbete med sjukvården på nationell och internationell nivå. Fokus för den utlysta tjänsten är att självständigt bedriva forskning och utveckla nya metoder och infrastruktur för detektion, behandling och prevention av infektioner. Forskningen förväntas vara inriktad på allvarliga bakteriella infektioner och vårdrelaterade infektioner.

I tjänsten ingår undervisning på grund-, forskar- och vidareutbildningsnivå. Innehavaren förväntas handleda egna doktorander och postdoktorala forskare. Tjänsten är kombinerad med kliniskt arbete som specialistläkare på Karolinska universitetssjukhuset.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet samt även klinisk skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet.)

Personen vi söker ska vara en etablerad självständig forskare, med klinisk epidemiologisk forskningsprofil med inriktning mot infektioner, dokumenterad genom antal och kvalitet på publikationer i internationella tidskrifter under de senaste fem åren. Sökande ska som huvudsökande ha erhållit anslag i öppen konkurrens under de senaste fem åren, och ska därtill uppfylla formella meriter för anställning som kliniskt verksam specialistkompetent läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare vid Medicinska enheten för Infektionssjukdomar, Tema Inflammation och Infektion, Karolinska Universitetssjukhuset, och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i infektionssjukdomar, eller motsvarande samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige. Eftersom tjänsten innefattar klinisk anställning förutsätts att sökanden besitter kunskap och färdighet i svenska språket motsvarande krav för klinisk tjänstgöring (C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

Bedömningsgrunder 

Anställningen har en inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2) och klinisk skicklighet (2).

Eftersom arbetsuppgifterna även innefattar att stärka den kliniska forskningsinfrastrukturen kommer erfarenheter av sådant arbete, liksom av akademiska förtroendeuppdrag, att vara meriterande. Likaså kommer erfarenheter från ledarskap och samarbete vara meriterande, samt dokumenterad erfarenhet av doktorandhandledning. Dokumenterad erfarenhet av doktorandhandledning är särskilt meriterande.

Den anställda lektorn ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska lektorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna Institutionen för medicin, Solna

Din karriär fortsätter här

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).    

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen ska alla bifogade handlingar, förutom de som avser den kliniska anställningen, vara skrivna på engelska.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 10 augusti, 2020.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-6408/2019
Kontakt
  • Professor Anna Färnert, anna.farnert@ki.se
Facklig företrädare
  • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
  • Bruna Gigante, SACO, bruna.gigante@ki.se
  • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
Publicerat 2020-05-22
Sista ansökningsdag 2020-08-24

Terug naar vacatures