Karolinska Institutet,

Vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) bedriver vi preklinisk och klinisk forskning inom ett stort antal områden. Till institutionen hör ca 450 forskare, forskarstuderande, lärare samt teknisk och administrativ personal och för närvarande har vi ca 150 doktorander. Institutionen bedriver grundutbildning inom både läkarprogrammet, sjukgymnastprogrammet, biomedicinprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet.

Avdelning
Urologisektionen vid Institutionen för molekylärmedicin och kirurgi har nära samarbete med de urologiska patientflödena (urinblåsecancer, prostatacancer, njure- och testikelcancer samt benign urologi) vid Patientområde Bäckencancer vid Karolinska Universitetssjukhuset. Idag består forskningen huvudsakligen av klinisk epidemiologisk forskning där vi driver såväl randomiserade kliniska prövningar som observationella studier. Fokus ligger på prognos och behandlingsutvärdering vid olika urologiska tumörformer. Vi länkar informationskällor från Socialstyrelsens nationella hälsodatabaser, befolkningsregister från Statistiska Centralbyrån, olika kvalitetsregister, samt regionala och lokala kliniska databaser. Läs mer:https://ki.se/mmk/urologi

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen länkning och analys av större observationella databaser. Allt från att länka, tvätta och beskriva data och kategorisera variabler till regressionsanalyser (såsom logistisk regression, Poisson- och Coxregression), tolkning av data, skriva utkast till och revidera manuskript. I vissa av studierna sker även biobankning och uttag och analys av prover från biobanker.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.
Sökande ska ha djupa kunskaper i och erfarenhet av epidemiologi och biostatistik och kan antingen ha medicinsk eller statistisk grundutbildning. Meriterande är erfarenhet av molekylärbiologiska analyser i epidemiologiska studier och av att driva studier med större svenska hälsodatabaserna, befolkningsregister och kvalitetsregister. Kunskaper i svenska språket är en fördel.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  2. En komplett publikationslista
  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2750/2019
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
  • Elisabeth Noren-Krog, OFR, elisabeth.noren-krog@ki.se
Publicerat 2019-04-29
Sista ansökningsdag 2019-05-29

Terug naar vacatures