Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

 

- med inriktning mot forskning

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa

Vill du arbeta med och vidareutveckla kliniskt orienterad forskning vid Karolinska Institutet och vid Karolinska Universitetssjukhuset? Vill du medverka till att stärka den kliniska forskarutbildningen och integrerandet av precisionsmedicin inom barnendokrinologi och medfödda metabola sjukdomar?

Välkommen till en ledande forskningsmiljö inom barnendokrinologi och medfödda metabola sjukdomar vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, KBH samt en högspecialiserad klinisk verksamhet vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus som är en del av Karolinska Universitetssjukhuset. Forskningen vid avdelningen för barnendokrinologi vid KBH har stor bredd och inkluderar prekliniska studier i välutrustade laboratorier, klinisk patientnära forskning, omvårdnadsforskning och registerstudier. Avdelningen har också utvecklade samarbeten med starka nätverk både inom och utom landet.

 Ämnesbeskrivning

Avdelningen för barnendokrinologi och metabola sjukdomar har utvecklade samarbeten, både inom och utom KI, vilket skapar unika möjligheter till innovativa samarbeten för att utveckla behandlingar och vård för barn med hormonsjukdomar och medfödda metabola sjukdomar. Forskargrupperna inom avdelningen har en mycket stark ställning, både nationellt och internationellt.

Den kliniska sektionen för barnendokrinologi och medfödda metabola sjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset har sin verksamhet förlagd i Solna. Tidig diagnostik med neonatal screening för endokrina och medfödda metabola tillstånd är nationellt centraliserad till Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Karolinska Universitetssjukhuset har från 1 juli 2024 utsetts till att vara ett nationellt center för högspecialiserad vård inom medfödda metabola sjukdomar. Sjukhuset gör också en strategisk satsning på precisionsmedicin där utredning och behandling av medfödda metabola sjukdomar utgör en viktig del i denna satsning.

Din roll

Du ska bedriva forskning inom barnendokrinologi med fokus på medfödda metabola sjukdomar med målet att stärka och vidareutveckla den högspecialiserade vården inom medfödda metabola sjukdomar. Du ska även delta i vidareutvecklingen av den kliniska forskningsinfrastrukturen nationellt och internationellt inom detta område.

I arbetsuppgifterna ingår även klinisk tjänstgöring. Anställningen avses vara uppdelad med 51 procent vid Karolinska Institutet som professor och 49 procent vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus på Karolinska Universitetssjukhuset.

Du ska genom att använda dina kunskaper från forskningen hjälpa till att implementera egna och andras resultat i den kliniska verksamheten. Härigenom bidrar du till att stärka den högspecialiserade barnsjukvården som helhet och lyfta den kliniskt förankrade forskningen, samt ge möjlighet till forskningsförankring för att ytterligare stärka utbildningen inom barnendokrinologi och medfödda metabola sjukdomar.

Du förväntas också samarbeta med Centrum för Kliniska Barnstudier (CKB) vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus där du erbjuds stöd för att bedriva kliniska studier. Vidare ska precisionsmedicin implementeras i den kliniska vardagen vilket kommer vara en viktig uppgift för dig.

Du förväntas vara delaktig i olika undervisningsuppdrag inom ämnet barnendokrinologi och medfödda metabola sjukdomar samt undervisa på läkarutbildningen, SK-kurser och forskarutbildningskurser.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot forskning är den som visat god pedagogisk skicklighet, utmärkt vetenskaplig skicklighet samt klinisk skicklighet, (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

Anställningen kommer att förenas med klinisk anställning som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare i barnmedicin vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus på Karolinska Universitetssjukhuset och därför ska du inneha svensk läkarlegitimation samt specialistbevis i barnmedicin samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Du ska ha bred klinisk kompetens inom det barnendokrinologiska området.

Eftersom anställningen innefattar kliniskt arbete ska du förutom engelska, besitta kunskap och färdighet i svenska, norska eller danska språket (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk, GERS).

Bedömningsgrunder

Anställningen har inriktning mot forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (1) och klinisk skicklighet (3).

Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är särskilt meriterande att du har uppvisat

 • god samarbetsförmåga med relevanta forskningsnätverk
 • erhållna forskningsanslag i nationell eller internationell konkurrens under de senaste 5 åren
 • internationellt ledande forskning inom ämnet, mätt i antal och kvalitet på publikationer
 • huvudhandledarskap till forskarstuderande

Det är meriterande att du har uppvisat

 • internationell erfarenhet inom ämnet
 • bred klinisk erfarenhet inom pediatrik med fördjupad kunskap inom medfödda metabola sjukdomar
 • erfarenhet av ledarskap och samverkan

Därutöver gäller att du ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller ha motsvarande kompetens enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningstillfället ska du inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relation till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. 

Placering: Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Solna och Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Institutionen för kvinnors och barns hälsa | Karolinska Institutet (ki.se)

Din karriär fortsätter här

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att komplettera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

 • Karolinska Universitetssjukhusets meritförteckning för läkare
 • Svensk läkarlegitimation
 • Specialistbevis i barnmedicin
 • Disputationsbevis*
 • Docenturbevis**
 • Publikationslista (ange de tio främsta)

* även utländska

** i förekommande fall

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-521/2024
Kontakt
 • Kristina Gemzell Danielsson, prefekt, kristina.gemzell@ki.se
 • Fredrika Gauffin, verksamhetschef, fredrika.gauffin@regionstockholm.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • John Inge Johnsen, SACO, john.inge.johnsen@ki.se
 • Tony Frisk, Läkarförbundet, tony.frisk@regionstockholm.se
Publicerat 2024-06-13
Sista ansökningsdag 2024-08-10
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb