Vill Du bidra till forskning av toppkvalitet inom infektionsbiologi och mikrobiologi?

Institutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet i Solna bedriver forskning och undervisning inom immunologi, infektionsbiologi, cellbiologi och cancer. MTC har drygt 470 verksamma medarbetare, varav 120 doktorander, 50 postdoktorer och 26 professorer. Våra nyckelord är tvärvetenskaplighet, kliniskt förankrad grundforskning samt nationellt och internationellt samarbete.

Forskargruppen

Vi söker en postdoktoral forskare som tillsammans med Professor Birgitta Henriques Normark, hennes forskargrupp och samarbetspartners, kommer att jobba med projekt inom bakteriologi och pneumokockinfektioner samt ko-infektioner.

World Health Organization (WHO) klassificerar infektionssjukdomar som ett av de största globala hoten. Pneumokocker är en stor anledning till sjuklighet och dödlighet i världen. Pneumokocker är den vanligaste orsaken till vanliga luftvägsinfektioner såsom öron-, och bihåleinflammation, men också en vanlig orsak till mer allvarliga infektioner såsom och lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Men trots att dessa bakterier kan orsaka svår sjukdom är de också vanligt förekommande i näsan hos friska barn. Det är fortfarande inte helt klart vad det är som gör att man blir sjuk, men både bakteriella och värdfaktorer bidrar. Forskargruppen studerar värd-mikrob-interaktioner med ett fokus på pneumokockinfektioner.

Din roll

Denna tjänst innefattar studier av bakteriell patogenes och värd-bakterieinteraktioner och ko-infektioner mellan virus såsom influensavirus och bakterier, med ett fokus på pneumokockinfektioner. Både in vitrocell modeller och in vivo modeller kommer att användas. Bakteriell persistens och betydelsen av underliggande tillstånd för pneumokocksjukdom kommer att studeras. Kandidaten kommer också att bli involverad i in vivo studier av nanopartiklar.

Vem är du?

En doktorsavhandling (PhD) i bakteriologi ger prioritet, särskilt arbete med pneumokockinfektioner och ko-infektioner med influensavirus. Tidigare erfarenhet av arbete inom bakteriologi, särskilt pneumokocker, immunologi, och molekylär mikrobiologi ger en fördel. Dokumenterad erfarenhet av relevanta forskningsområden för tjänsten, samt särskilt erfarenhet av immunologiska tekniker, molekylära tekniker, in vitro model system och särskilt in vivo modeller, prioriteras. Erfarenhet av internationella samarbeten, och projektledning, är en fördel, liksom förmåga till kreativt tänkande, social förmåga och språkkunskaper, särskilt i engelska och svenska. God interpersonell skicklighet och förmåga att arbeta i grupp är essentiellt.

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Omgående
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1266/2023
Kontakt
  • Birgitta Henriques Normark, birgitta.henriques@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, carina.eklund@ki.se
Publicerat 2023-03-22
Sista ansökningsdag 2023-04-05

Tillbaka till lediga jobb