Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare, databasadministratörer och administrativ personal, totalt cirka 250 anställda. Institutionen är belägen på campusområdet i Solna. Mer information finns på: ki.se/meb

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Forskargruppen vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet i Stockholm har ett brett forskningsintresse för kvinnors och barns hälsa. Det primära fokuset är att förstå och kartlägga könsspecifika riskfaktorer, etiologi och långsiktiga konsekvenser av för tidig födsel på neuropsykiatriska och relaterade sjukdomar. Ett annat forskningsområde är kvinnors hälsa i samband med graviditet och förlossning.

Din roll

I ett samarbete mellan Karolinska Institutet i Sverige, Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York och Chinese University Hong Kong kommer du att delta i världsledande medicinsk forskning för att fylla kritiska kunskapsluckor med hjälp av moderna statistiska och epidemiologiska metoder.

Forskningsprogrammet syftar till att (1) få en omfattande förståelse för könsspecifika risker för neuropsykiatriska störningar, med fokus på autism, (2) fastställa orsaker till för tidig födsel och dess konsekvenser för neuropsykiatriska störningar och barns hälsa, och (3) undersöka faktorer som påverkar kvinnors hälsa och dess konsekvenser för barns hälsa.

Du kommer att analysera data från unika databaser som sammanställts från nationella register i de nordiska länderna och Israel samt en longitudinell kohortstudie av 50 000 kvinnor med upprepade insamlade uppgifter om livsstilsfaktorer och medicinska tillstånd.

Du kommer att arbeta i en internationell forskargrupp och tillämpa statistiska metoder för epidemiologiska analyser av livsförlopp. Du kommer att ha möjligheter att initiera och leda arbetet från planeringsfasen till publicering av forskningsmanuskript. Du kommer också att delta som expert i studier tillsammans med andra forskare.

Du kommer att publicera, både som huvudförfattare och medförfattare, i internationella forskningstidskrifter av high-impact.

Se länken nedan för våra senaste publikationer, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/1TESiepxI0_kr/bibliography/public/

Vem är du?

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

För den här tjänsten har du en bakgrund inom medicin, folkhälsa, statistik eller epidemiologi. Du har en doktorsexamen i statistik, epidemiologi eller liknande och har erfarenhet av att utföra storskaliga dataanalyser med hjälp av statistisk standardprogramvara.

SAS är vår främsta programvara för datahantering och statistiska analyser, men erfarenhet av R är en fördel. Kunskaper i andra programvaror, t.ex. Python, Stata och UNIX, är en fördel. Du bör ha erfarenhet av överlevnadsanalyser. Exempel på statistiska metoder som används är Cox-regression, logistisk regression och poisson-regression, inklusive olika metoder för att hantera korrelerade data, confounding, modifiering och mediering. Det finns goda möjligheter att delta i kurser i statistisk och epidemiologisk metodik, dataprogrammering och liknande.

Tjänsten kräver att du har erfarenhet av att skriva vetenskapliga publikationer på engelska. Tidigare publikationer i renommerade tidskrifter är en merit. Internationell forskningserfarenhet är också meriterande liksom erfarenhet av att presentera vid internationella konferenser.

Som person är du noggrann, analytisk och strukturerad. Du har erfarenhet av att arbeta i ett tvärvetenskapligt sammanhang, har kommunikations- och organisationsförmåga samt vet hur man framgångsrikt utför flera arbetsuppgifter. Erfarenhet av de nordiska registren kan vara en fördel.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna

 Tio skäl att välja Karolinska Institutet

KI Postdoc Association

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 28 mars 2023.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1006/2023
Kontakt
  • Sven Sandin, Chef, sven.sandin@ki.se
  • Carina Olofsson Moreno, HR, carina.olofsson.moreno@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Ann Almqvist, SACO, ann.almqvist@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se
Publicerat 2023-03-07
Sista ansökningsdag 2023-03-28

Tillbaka till lediga jobb