Karolinska Institutet, NVS

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 490 miljoner år 2018, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Avdelning
Sektionens vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa genom forskning, utbildning och interprofessionell samverkan med vetenskaplig grund i omvårdnad. Sektionen har som huvuduppgift att bedriva utbildning inom huvudämnet omvårdnad samt att bedriva en patientnära och internationellt ledande forskning. Utbildning bedrivs på grund- (sjuksköterskeprogrammet), avancerad (specialistsjuksköterskeprogrammen) och på forskarutbildningsnivå. Sektionen har ett 100-talmedarbetare och ett 20-tal registrerade doktorander.

Arbetsuppgifter
Anställningen är på heltid fördelad på 50% postdoktor och 50% adjunkt under 2 år.

Den postdoktorala anställningen är knuten till forskningsprojektet ”Postoperative recovery: Quality and Equality with eHealth med Professor Ulrica Nilsson som ansvarig forskare. En mångkulturell och flerspråkig hälso- och sjukvård ses som avgörande för att förbättra jämställdheten och minska migranters ohälsa. Forskningsprojektet syftar därför till att studera faktorer som påverkar den postoperativ återhämtning bland icke-svenska talande personer som genomgår en operation. Som postdoktor kommer din anställning att innebära att du ansvara för projektplanering, implementering av projektet, datainsamling och sammanställning av resultat samt aktiviteter för att sprida projektets resultat.

I uppdraget som adjunkt ingår att undervisa i kurser på grund- och avancerad nivå.Som adjunkt ingår kursansvar och examinatorsuppdrag samt handledning och examination av examensarbeten på såväl grund som avancerad nivå kan ingå i tjänsten utifrån den sökandes kompetens och intresse men också utifrån verksamhetens behov och kan komma att förändras över tid. Undervisningsspråk är svenska.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som postdoktor/adjunkt är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Vidare söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande dokumenterad pedagogisk erfarenhet av undervisning på högskolenivå. Tidigare erfarenheter av undervisning inom sjuksköterskeprogrammen, kunskaper i arabiska och erfarenhet av forskning inom postoperativ vård och hälsolitteracitet är meriterande. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  2. En komplett publikationslista
  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4410/2019
Kontakt
  • Ulrica Nilsson, professor, , ulrica.nilsson@ki.se, 0704203495
  • Kay Sundberg, enhetschef., kay.sundberg@ki.se 08-524 83572
  • Ulla Cronfalk-Hernlund, Administrativ chef, Ulla.Cronfalk-Hernlund@ki.se 08-524 868 18
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
Publicerat 2019-11-22
Sista ansökningsdag 2020-01-15

Retour aux postes vacants