Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning på såväl kliniska som grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. Institutionen är indelad i tio avdelningar, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden.

Avdelning
Barncancerforskningsavdelningen är en forskningsavdelning som består av flera forskningsgrupper som arbetar med olika aspekter av barncancer. Den aktuella forskningsgruppen fokuserar på translationella studier av neurala barntumörer i sympatiska och centrala nervsystemet, med särskild inriktning på prekliniska modellsystem och molekylär karakterisering av nya läkemedel in vitro och in vivo, samt tidiga kliniska studier. Målet med studierna är att identifiera nya målstyrda behandlingar baserade på biologisk förståelse av sjukdomarna.

Arbetsuppgifter
Du kommer självständigt arbeta med och ansvara för forskning gällande prekliniska och kliniska studier på neurala barntumörer, handledning av doktorander och postdocs, samt ha en ledande roll i laboratoriedriften. I tjänsten ingår även undervisning, administration samt att kontinuerligt söka finansiering för den egna forskningen.

Behörighet
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation motsvarande meritering som forskarassistent.

Kvalifikationer
Vi söker en självständig forskare med erfarenhet av projektledning. Den sökande skall ha avlagt doktorsexamen inom medicinska vetenskaper och ha mångårig erfarenhet av forskning på nya läkemedelsbehandlingar av neurala barntumörer, inklusive fullgjord period som postdoc och forskarassistent. Särskild vikt läggs vid dokumenterad erfarenhet av prekliniska och kliniska studier inom ämnet. Vidare bör den sökande ha goda kunskaper om läkemedelsutveckling, molekylärbiologiska/biokemiska metoder för studier av nya läkemedel in vitro och in vivo samt djurmodeller för solida barntumörer. Den sökande bör även ha god pedagogisk förmåga och erfarenhet av handledning av doktorander, postdocs och studenter samt undervisning på avancerad- och grundutbildningsnivå. Även dokumenterad förmåga att erhålla egna forskningsanslag är meriterande. God organisationsförmåga värdesätts hos den sökande liksom ledarskapserfarenhet.

Institutionen är internationell och ställer, utöver krav på goda kunskaper i svenska, även krav på goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift.

Bedömningsgrunder
Bedömning av de sökande görs utifrån vetenskaplig skicklighet enligt uppsatta kriterier gällande den sökandes kompetens och forskningsprogrammets vetenskapliga kvalitet. Dessutom kommer ledarskapserfarenhet och pedagogisk meritering att beaktas.

För mer information om bedömningsprocessen: ki.se

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1921/2019
Kontakt
  • Per Kogner / Proffessor, per.kogner@ki.se
  • Désirée Gavhed / Samordnare, desiree.gavhed@ki.se
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
  • John Inge Johnsen , SACO, john.inge.johnsen@ki.se
Publicerat 2019-03-25
Sista ansökningsdag 2019-04-15

Retour aux postes vacants