Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

- med inriktning mot utbildning och forskning

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Karolinska Institutet erbjuder en internationellt ledande universitetsmiljö i direkt samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset. Institutionen för medicin, Solna är en av de största institutionerna vid Karolinska Institutet, och erbjuder unika möjligheter till interaktioner och goda utvecklingsmöjligheter för dig och din forskning.

Ämnesbeskrivning

Institutionen för medicin, Solna (MedS) har väletablerade och starka utbildnings- och forskningsprofiler inom biomedicin och klinisk medicin på hög internationell nivå. Endokrinologi är ett kunskapsområde och en hörnsten inom de internmedicinska specialiteterna som kontinuerligt behöver utvecklas med stark forskning och som morgondagens läkare måste ha goda kunskaper i. De autoimmuna endokrina sjukdomarna utgör en väsentlig del av endokrinologin då det finns starka länkar mellan flera av de vanligaste autoimmuna endokrina sjukdomarna. Den ökande användningen av immunterapi, speciellt inom cancerbehandling, har visat sig kompliceras av utveckling av flera autoimmuna endokrina sjukdomar. Det är därför av stor vikt att tillförsäkra sig om en fortsatt stark forskning inom detta område då ny kunskap har en hög potential att kunna gagna stora patientgrupper.  

Din roll

Vi söker en professor som med stort intresse och engagemang vill leda och utveckla den kliniskt medicinska utbildningen inom läkarprogrammet. Du ska vara djupt engagerad i utbildningsfrågor och bedriva aktiv och framgångsrik forskning i endokrinologi, på en hög internationell nivå.

Du ska utveckla institutionens utbildningsverksamhet inom klinisk medicin i nära samarbete med övriga utbildningsprogram på institutionen samt med de kliniska verksamheterna på Karolinska Universitetssjukhuset och andra sjukhus i regionen. Du ska även bedriva forskningsverksamhet och tjänstgöra kliniskt inom autoimmuna endokrina sjukdomar. Forskningsverksamheten bör omfatta såväl experimentella som epidemiologiska studier då institutionens infrastruktur är uppbyggd efter de förutsättningarna.

Den förenade anställningens omfattning kommer att fördelas 70 procent vid institutionen och 30 procent som lägst specialistläkare i endokrinologi på Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Inflammation och Åldrande, medicinsk enhet Endokrinologi. 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot utbildning och forskning är den som visat utmärkt pedagogisk skicklighet och god vetenskaplig skicklighet samt klinisk skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet.).

Du ska ha erfarenhet av undervisning inom klinisk medicin, till exempel som kursansvarig på läkarprogrammet och ha en bred erfarenhet av att utveckla olika undervisningsmetoder och kurser. Detta omfattar även god kännedom om budgetplanering och administration. Vidare ska du ha en internationellt framstående forskning inom autoimmuna endokrina sjukdomar samt ha aktuell och omfattande erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå.

Därutöver gäller att du ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Anställningen kommer att förenas med klinisk anställning som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare i endokrinologi med inriktning mot autoimmuna endokrina sjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset och därför ska du inneha svensk läkarlegitimation samt specialistbevis i endokrinologi samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Eftersom anställningen innefattar klinisk anställning ska du, förutom engelska, besitta kunskap och färdighet i svenska, norska eller danska språket (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

Bedömningsgrunder 

Anställningen har inriktning mot utbildning och forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (2), pedagogisk skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2) och klinisk skicklighet (2).

Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är särskilt meriterande att du har uppvisat

  • Pedagogiska utvecklingsprojekt
  • Bred erfarenhet av verksamhetsförlagd utbildning
  • Forskning inom autoimmuna endokrina sjukdomar på hög internationell nivå

Det är meriterande att du har uppvisat

  • Utvecklingsuppdrag inom FoUU-verksamhet

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. 

Placering: Institutionen för medicin Solna, Karolinska Institutet, ME Endokrinologi, Karolinska universitetssjukhuset

Institutionen för medicin, Solna

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (specialistläkare, biträdande överläkare, överläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

* även utländska
** i förekommande fall

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4196/2023
Kontakt
  • Kristina Broliden, kristina.broliden@ki.se
  • David Nathanson , david.nathanson@regionstockholm.se
Facklig företrädare
  • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
  • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
Publicerat 2024-04-17
Sista ansökningsdag 2024-06-16

Tillbaka till lediga jobb