Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) bedriver forskning och undervisning inom neurovetenskap från molekylär nivå till samhällsnivå. Allvarlig depression är en av de vanligaste sjukdomarna i hjärnan och många patienter svarar inte på behandlingen vilket gör att det finns ett stort behov av nya läkemedel med färre biverkningar och ökad effektivitet. För att utveckla sådana läkemedel är en mer fullständig förståelse av signalering vid depression nödvändig. För detta ändamål använder avdelningen för Translationell Neurofarmakologi molekylära, cellulära och djurmodeller där funktionen av glutameaterga och serotonerga receptorer studeras. Ett fokus ligger på adaptor protein-medierad modulering av receptorfunktion, samt nya former av receptor-medierad signalering och farmakologi, med betoning på mekanismer som är inblandade i depression. Tack vare bredden av metodologier i laboratoriet kan resultat ifrån molekylära och cellulära analyser överföras till studier i preklinisk fas.

Din roll

Under den postdoktorala anställningen kommer fokus i projektet vara utvecklingen av olika beteendemässiga, molekylära och morfologiska analyser. För att sedan utvärdera rollen av receptordrivna signaler och hjärnkretsar på effekterna av snabbverkande antidepressiva (ketamin) och farmakologiska strategier som främjar motståndskraften. Du kommer att generera data som vägleder utvecklingen av nya farmakologiska tillvägagångssätt (strategier för snabb insättande och pro-resiliens) som ska testas i djurmodeller av stress och depressivt beteende. Självständighet och stark motivation förväntas under hela projektet.

I rollen förväntas du att fungera som handledare för examensarbetare och bihandledare för doktorander, vilket leder till erfarenhet för framtida ledarskap.

Vem är du?

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Du bör ha en akademisk examen i biologiska vetenskaper (molekylärbiologi eller humanbiologi) och en doktorsexamen i neurovetenskap. Du har en stark bakgrund i de mekanismer som ligger till grund för patofysiologin för stressrelaterade störningar (särskilt depression) och snabbverkande antidepressiva medel, såsom ketamin. Vidare har du också erfarenhet av de molekylära mål som ligger till grund för mekanismerna för stresshanteringsbeteenden (motståndskraft och sårbarhet) samt resilienshöjande farmakologiska tillvägagångssätt.

Observera att en stark bakgrund inom beteendeparadigm, djurmodeller av stress och depression och lång erfarenhet av metoder för molekylär och cellulär neurovetenskap krävs. Det är även meriterande om du har tillbringat en del av din utbildningstid utomlands och därmed bidrar med internationell erfarenhet till laboratoriet. Utmärkta kunskaper i engelska är krav. 

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna

Läs mer om Institutionen för klinisk neurovetenskap här
Läs mer om forskargruppen du kommer att ingå i här


Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 6 april 2023.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1288/2023
Kontakt
  • Mikaela Hernberg, HR-administratör, 0852483047
  • Per Svenningsson, Professor, per.svenningsson@ki.se
Facklig företrädare
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124127
  • Arsalan Amir, SACO, 0704831165
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2023-03-23
Sista ansökningsdag 2023-04-06

Tillbaka till lediga jobb