Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Institutionen för cell -och molekylärbiologi (CMB) är en institution med fokus på grundforskning. CMB bedriver forskning och utbildning inom cellbiologi, molekylärbiologi, utvecklingsbiologi,
stamcellsbiologi, cancer och infektionsbiologi. CMB ligger i Biomedicum, ett nytt interdisciplinärt
forskningscenter utformat för att samla den experimentella forskningen som bedrivs på Karolinska
Institutet Campus Solna under ett tak för att främja och uppmuntra samarbete. Biomedicum inhyser ca. 1200 forskare och möjliggör att dyrare utrustning kan delas mellan grupperna och användas så effektivt som möjligt.

Maria G. Masucci forskargrupp

Vår forskning syftar till att belysa hur virala produkter härmar eller kapar viktiga cellulära funktioner för att främja viruspersistens och spridning, och att förstå hur dessa virala strategier kan leda till malign transformation. Vi fokuserar särskilt på signalvägar som regleras av post-translationell modifiering av ubiquitin, SUMO och NEDD8. Det slutliga målet med vår forskning är att identifiera nya regulatoriska interaktioner som kan vara inriktade på att kontrollera virusinfektion och dess potentiellt livshotande konsekvenser. Projektet kommer att undersöka de molekylära händelser som ligger till grund för sambandet mellan latent och produktiv virusinfektion och regleringen av autofagi.

Arbetsuppgifter:

• Att ansvara för utvecklingen av forskningsprojektet tillsammans med PI och övriga teammedlemmar.
• Att arbeta självständigt.
• Att generera och hålla ett uppdaterat register över alla experimentella resultat.
• Att vara ansvarig för dokumentation av det professionella och etiska arbetet inom projektet.
• Att utarbeta ett utkast till vetenskapliga publikationer.
• Att säkerställa att arbetet på avdelningen bedrivs säkert, lagligt och i enlighet med högsta standard för dataskydd.
• Att ta vederbörlig hänsyn till universitetets lika möjligheter, dataskydd och andra relevanta policies.

Kvalifikationer

Kvalificerade att söka är kandidater som har doktorerat i virologi, cellbiologi, tumörbiologi eller
relaterade ämnen. Kandidater med dokumenterad tidigare erfarenhet av arbete inom området
proteinkemi, strukturbiologi och signaltransduktion samt färdigheter i molekylär virologisk teknik
kommer att prioriteras.

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommeölse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1277/2023
Kontakt
  • Maria Masucci, maria.masucci@ki.se
Facklig företrädare
  • Elisabeth Valenzuela, SEKO, 08-52486353
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Magnus Anå, OFR, 08-52486437,magnus.ana@ki.se
Publicerat 2023-03-23
Sista ansökningsdag 2023-04-06

Tillbaka till lediga jobb