Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

-med inriktning mot forskning

 

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Institutionen med cirka 520 anställda och en omsättning på 483 miljoner år 2021, består av sju avdelningar och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna. Aging Research Center (ARC) (https://ki-su-arc.se), en avdelning inom NVS, finns på KI Campus Solna, Stockholm.

ARC är en multidisciplinär forskningsmiljö som omfattar medicin (t.ex. neurologi, epidemiologi, psykiatri, geriatrik), psykologi (t.ex. kognition, strukturell, funktionell och molekylär hjärnavbildning) och socialgerontologi (t.ex. sociologi, folkhälsovetenskap, social epidemiologi, socialt arbete). ARC har cirka 70 anställda med inriktning på forskning och tillgång till unika forskningsresurser såsom stora longitudinella studier och en nationell infrastruktur för äldreforskning (NEAR).

 

Ämnesbeskrivning

Inom ramen för geriatrisk epidemiologi studeras åldrandet, livslängdsmönster och geriatriska sjukdomstillstånd som demens, multimorbiditet, skörhet och funktionsnedsättning. Tillstånd som utgör stora utmaningar för folkhälsan eftersom befolkningen åldras i allt snabbare takt både i Sverige och globalt. Strategiska forskningsområden inom geriatrisk epidemiologi inkluderar 1) utveckling och fördelning av kroniska sjukdomar bland äldre personer, dess förändring över tid och fördelning över geografiska områden samt socioekonomiska grupper; 2) identifiering av primära, sekundära och tertiära förebyggande strategier för att minska funktionsnedsättning (t.ex. fysisk funktionsnedsättning och demens) hos äldre personer; 3) att upptäcka kliniskt relevanta samband mellan olika organspecifika sjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar med kognitiv nedsättning och demens, och 4) att optimera behandling och vård av äldre personer.

 

Din roll

Anställningen som professor har fokus på forskning inom området geriatrisk epidemiologi. Den som får anställningen förväntas bidra till akademiskt ledarskap genom att driva och koordinera pågående forskning inom området geriatrisk epidemiologi vid ARC/NVS med ett speciellt fokus på kroniska sjukdomar, kardiovaskulär hälsa, hjärnans åldrande eller neurodegenerativa sjukdomar. En huvuduppgift blir att utveckla nya projekt och förvärva externa anslag inom forskningsområdet. Innehavaren av tjänsten ska också aktivt bidra till nationella och internationella samarbeten inom forskningsområdet geriatrisk epidemiologi och demens.

Inom ramen för anställningen ingår även aktivt deltagande i utbildning, inklusive undervisning inom kurser i geriatrisk epidemiologi och äldreforskning på avancerad nivå samt handledning av forskarstuderande och postdoktorala forskare.

Vidare förväntas professorn substantiellt bidra till forskningsfältet genom att leda en stark forskargrupp samt expandera den internationella profilen på ARC.

 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot forskning är den som visat god pedagogisk skicklighet och utmärkt vetenskaplig skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

Den sökande ska ha omfattande erfarenhet av administration och ledarskap, samt dokumenterad erfarenhet av samarbeten inom forskningsfältet.

Den sökande måste vara en etablerad och aktiv forskare inom äldreforskning och geriatrisk epidemiologi.

Den sökande ska också ha pedagogisk kunskap och erfarenhet av att handleda forskarstuderande i en tvärvetenskaplig miljö samt erfarenhet av undervisning inom ämnesområdet.

 

Bedömningsgrunder

Anställningen har inriktning mot forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2) och lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

För anställning som professor vid Karolinska Institutet ska behörighetskraven och bedömningskriterierna som anges i Anställningsanvisningen 3.1.1 tillämpas i förhållande till fastställd anställningsprofil.

 

Det anses som särskilt meriterande om den sökande visar:

  • Dokumenterad erfarenhet av att analysera stora longitudinella databaser

 

Det anses som meriterande om den sökande visar:

  • Dokumenterad förmåga att leda och samordna nationella och internationella samarbeten som utvecklar och främjar forskningsfältet åldrande och hälsa.
  • Erfarenhet av att leda stora longitudinella forskningsstudier och interventionsstudier inom området geriatrisk epidemiologi eller äldreforskning.

 

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

 

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. 

 

Placering: Solna

Aging Research Center

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 

 

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

 

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4542/2022
Kontakt
  • Maria Ankarcrona, prefekt, prefekt@nvs.ki.se
  • Mona Hellstadius, HR-chef, mona.hellstadius@ki.se
  • Erika Jonsson Laukka, avdelningschef, erika.jonsson.laukka@ki.se
Facklig företrädare
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
Publicerat 2023-02-23
Sista ansökningsdag 2023-04-07

Tillbaka till lediga jobb