Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

- med inriktning mot forskning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Som lektor inom diagnostisk radiologi vid Karolinska Institutet, Institution för molekylär medicin och kirurgi kommer du även arbeta inom Karolinska Universitetssjukhusets medicinska enhet radiologi Solna som tillhör funktionen medicinsk diagnostik. Du kommer till en enhet i ett toppmodernt universitetssjukhus med integration av vård, forskning och utbildning.

 

Ämnesbeskrivning

Ämnesområdet radiologi omfattar konventionell röntgen, ultraljud, datortomografi, magnetkameradiagnostik och interventionell radiologi. Dessutom finns närhet och samverkan med stor nuklearmedicinsk diagnostik. I Bioclinicumbyggnaden finns en forskningsmiljö där såväl fotonräknardatortomografi som 3T PET/MR är i bruk. Området innefattar högspecialiserad diagnostik och klinisk forskning inom områden för cancer, traumatologi, kardiovaskulära och metabola sjukdomar. Det innefattar även kompetens i ett stort antal multidisciplinära patientdiskussionskonferenser.

 

Din roll

Anställningen har forskning som fokus. Tjänsten är strategisk för utvecklingen av Röntgenavdelningen och är förlagd vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), Karolinska Institutet, 50% av heltid, samt anställning som specialistläkare, Karolinska Universitetssjukhuset- Solna på 50% av heltid.

 • Medverka till ett framgångsrikt utförande av verksamhetens strategiska plan.
 • Bedriva klinisk/translationell och/eller experimentell forskning med radiologisk inriktning mot de områden som verksamheten har underlag för.                                                         
 • Vetenskaplig och klinisk handledning inom områden som omfattas av verksamheten, inklusive formell handledning i forskning och utbildning för olika akademiska och professionella nivåer.
 • Möjliggöra goda arbetsförhållanden baserad på multidisciplinärt samarbete för forskning, utveckling och utbildning.
 • Aktivt medverka till regionala, nationella och internationella samarbeten inom bilddiagnostik som inbegriper program för doktorander och utbytesstudenter.
 • Delta i arbetet inom klinisk diagnostik på enheten med hög prioritet för kliniskt arbete, undervisning och forskning kopplat till multidisciplinära konferenser

 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor med inriktning mot forskning är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har visat god pedagogisk skicklighet, utmärkt vetenskaplig skicklighet, samt klinisk skicklighet inom diagnostisk radiologi.

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska lektorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare i radiologi vid Medicinsk Enhet Radiologi Solna vid Karolinska Universitetssjukhuset och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens inom radiologi, eller motsvarande samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Eftersom tjänsten innefattar klinisk anställning ska den sökande förutom engelska, besitta kunskap och färdighet i svenska, norska eller danska språket (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

 

Bedömningsgrunder 

Anställningen har en inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), och klinisk skicklighet (2).

Vid anställning som lektor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.2.1 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

 

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat

 • Visad förmåga att inbringa externa forskningsmedel inom sitt område.
 • Ledning och utförande av kliniska studier.
 • Ledning av multiprofessionell/multidisciplinär forskargrupp.
 • Medverkan i multiprofessionella/multidisciplinära forsknings- och utvecklingsnätverk, företrädesvis på både nationell och internationell nivå.
 • Ansvar för kurser eller program inom utbildning på grund- och forskarnivå.
 • Handledning av sjukvårdspersonal och doktorander.   

 

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

 

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

 

Placering: Solna

 

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

 

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3991/2021
Kontakt
 • Anders Franco-Cereceda, prefekt, anders.franco-cereceda@ki.se
Facklig företrädare
 • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
 • Elisabeth Noren-Krog, OFR, 08-51770478
 • Virpi Töhönen, SACO, virpi.tohonen@ki.se
Publicerat 2023-07-11
Sista ansökningsdag 2023-10-12

Tillbaka till lediga jobb