Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 450 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Region Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset samt S:t Eriks ögonsjukhus. Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet.
Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

Avdelning

På avdelningen för psykologi bedriver vi forskning i skärningspunkten mellan psykologi och biomedicin. För närvarande finns det femton olika forskargrupper vid avdelningen. Vi välkomnar just nu ansökningar till en postdoc-tjänst inom psykologi och socialepidemiologi till en grupp ledd av Richard Bränström. Det övergripande målet för forskningen i gruppen är att utveckla större kunskap om faktorer som påverkar hälsan och välbefinnandet hos utsatta grupper i befolkningen och att utveckla interventioner för att förbättra situationen i dessa grupper. I denna forskning försöker vi identifiera sociala bestämningsfaktorer för hälsa och hälsorelaterat beteende och studera effekterna av internetbaserad psykologisk behandling. Under de senaste åren har vår huvudfokus varit studier kring hur sociala, psykologiska och kontextuella faktorer påverkar hälsan hos homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT).

Vi söker nu en postdoc som medarbetare i två studier: en finansierad av US National Institutes of Health (NIH) "Biopsychosocial mechanisms underlying internalizing psychopathology in a prospective, population-based cohort of sexual minority young adults" (PLUS-studien) och en finansierat av Vetenskapsrådet (VR) ”Victimization, Discrimination, and Life-satisfaction among Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Individuals across Europe and the influence of Discriminatory Laws, Policies, and Attitudes” (Att leva som HBT i Europa). Det första projektet leds av Richard Bränström (Karolinska Institute), John Pachankis (Yale University) och Mark Hatzenbuehler (Columbia University). Det andra projektet leds av Richard Bränström (Karolinska Institute) i nära samarbete med John Pachankis (Yale). Medarbetaren kommer att handledas av Dr. Bränström och samarbeta (vid behov) med andra studiemedarbetare.

Arbetsuppgifter

Den som anställs som postdoc kommer att vara baserad på Avdelningen för psykologi, Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. Anställningen är på ett år med möjlig förlängning i ytterligare ett år, beroende på finansiering och prestation. Den framgångsrika kandidaten kommer att vara en del av en produktiv och dynamisk forskningsmiljö och samarbeta nära med Dr Bränström och studieteamet för att:

 • Samla in data över tid och förbereda data för analyser
 • Utveckla analysplaner för att testa studiehypoteser och genomföra statistiska analyser
 • Förbereda manuskript för publicering (den anställda kommer att ha möjlighet att vara förstaförfattare på flera artiklar och medförfattare på andra)
 • Hjälpa till med projektkoordinering, inklusive hantering av databaser och övervakning av deltagarnas medverkan i studierna.

Studiebeskrivning (PLUS-studien)

Homo- och bisexuella har högre risk än heterosexuella att uppleva nedsatt psykisk hälsa, i synnerhet depressionssymptom och ångestproblematik. Mer kunskap behövs kring de bio-psyko-sociala-mekanismer som ligger till grund för dessa skillnader under ungdom och tidig vuxenålder. Vi har skapat en unik möjlighet att öka kunskapen på området genom att följa en stor grupp unga i Sverige över tid. Vi kommer att följa en ny representativ kohort av unga homo- och bisexuella och en slumpmässig heterosexuell jämförelsegrupp under fyra år. Vi kommer att be denna grupp besvara regelbundna webb-enkäter och andra mått som kartlägger möjliga mekanismer för att utvärdera om dessa kan förklarar skillnader i psykisk hälsa baserat på sexuell läggning.

Studiebeskrivning (Att leva som HBT i Europa)

Forskning visar att homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) har en ökad risk för psykisk ohälsa, viss fysisk ohälsa och andra mått på sämre livskvalitet. Tydliga och samstämmiga forskningsresultat visar också att källan till dessa ojämlikheter ligger i HBT-personers ökade utsatthet för stigmatisering och stress kopplat till stigma. Stigma kan förekomma på strukturell nivå (t.ex. diskriminerande lagstiftning, policy och befolkningsattityder), på interpersonell nivå (t.ex. utsatthet för diskriminering och bristande tillgång till vård) och på individuell nivå (t.ex. stress kring att dölja sin sexuella identitet). Denna studie bygger på analyser av två stora och unika datamaterial med deltagare från samtliga EU:s 28 medlemsländer. Dessa länder skiljer sig mycket åt vad gäller strukturellt stigma mot HBT-personer vilket möjliggör analyser av vilka effekter diskriminerande lagstiftning och befolkningsattityder har på HBT-personers hälsa och välbefinnande.

Kvalifikationer

Sökande bör ha en doktorsexamen i psykologi, social epidemiologi, sociologi eller angränsande ämnesområde, och behöver ha särskilt starka kunskaper i statistiska analysmetoder, så som: multilevel modelling, latent growth curve modelling och andra metoder för att analysera longitudinella data; och kunskap om psykosociala faktorers påverkan på psykisk hälsa. Kunskap om forskning om HBT-hälsa uppmuntras men krävs inte för denna tjänst. Förmågan att arbeta bra i ett team är också viktigt, eftersom en stor del av forskningen kommer att genomföras i samarbete med andra medlemmar i forskargruppen. Utmärkta muntliga och skriftliga engelskkunskaper krävs.Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska:

 1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 2. En komplett publikationslista
 3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50-100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4592/2019
Kontakt
 • Julia Martinez Palm, Personaladministratör, 08-524 832 40
 • Richard Bränström, Forskare, Richard.Branstrom@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
 • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37
 • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
Publicerat 2019-09-12
Sista ansökningsdag 2019-09-26

Takaisin avoimiin työpaikkoihin