- med inriktning mot forskning

Institutionen för fysiologi och farmakologi

Vid institutionen för fysiologi och farmakologi bedrivs internationellt uppmärksammad forskning av hög kvalitet i fysiologi, farmakologi, anestesiologi och intensivvård. Vi har cirka 400 anställda, 30 forskargrupper och 90 doktorander. Vårt samarbete med kliniker vid Karolinska Universitetssjukhuset ger unika möjligheter för translationell forskning inom våra ämnen. Vid institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå innefattande undervisning på flertalet olika program vid KI.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att bedriva forskning i hjärt- och skelettmuskelfysiologi med utnyttjande av de unika möjligheter som erbjuds för translationell forskning. Vidare ingår att delta i institutionens undervisning i fysiologi eller farmakologi på grund och avancerad nivå, fungera som kursledare och medverka i arbetet med att utveckla undervisningen på institutionen. Kunskapsspridning utanför den akademiska världen och samarbete med företag kan ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet och klinisk skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet.)

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare vid Tema hjärta och kärl, Karolinska Universitetssjukhuset och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i kardiologi samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Tjänstgöringen som läkare samt undervisningsuppdraget kräver mycket goda kunskaper i svenska.

Bedömningsgrunder

Anställningen har en inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2) och klinisk skicklighet (3).

Den anställda lektorn ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska lektorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).    

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1176/2019
Kontakt
  • Håkan Westerblad, Prefekt, 08-524 872 53
Facklig företrädare
  • Göran Engberg, SACO, 08-524 867 17
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR, 08- 524 874 19, niklas.andersson@ki.se
Publicerat 2019-06-18
Sista ansökningsdag 2019-07-09

Takaisin avoimiin työpaikkoihin