Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 450 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Region Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset samt S:t Eriks ögonsjukhus. Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet.
Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

MedTechLabs
MedTechLabs är ett center of excellence initierat av Region Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Karolinska Institutet (KI). MedTechLabs fokuserar på avancerad forskning inom medicinsk teknik och bioengineering. Det är beläget i BioClinicum på Karolinska Universitetssjukhuset och vid KTH i Stockholm där nya forskningsanläggningar i världsklass möjliggör translationella studier, kliniska prövningar och jämförelser med ledande state-of-the-art teknik. Forskare från KI och KTH kommer att arbeta tillsammans för att utveckla teknik och metoder som kan implementeras i vården, särskilt inom onkologi och hjärt-kärlsjukdomar inklusive stroke. Denna annons är en av fyra positioner för det aktuella forskningsprogrammet inom MedTechLabs (medtechlabs.se).

Avdelning
Positionen kommer att vara knuten till forskargrupp Holmin som arbetar med endovaskulär teknikutveckling och molekylär avbildning för olika applikationer och organsystem, och med strokeforskning. Genom Karolinska Experimental Research and Imaging Center (KERIC), BioClinicum vid Karolinska Universitetssjukhuset och laboratorierna vid KTH har vi tillgång till ny unik infrastruktur i världsklass för utveckling av nya endovaskulära tekniker och applikationer och för att studera effektivitet och säkerhet för sådana tekniker i translationella försök och senare i kliniska prövningar. Vi använder både endovaskulär intervention, MR, PET, SPECT, CT, molekylärbiologi och bioinformatik i analyserna.

Arbetsuppgifter och kvalifikationer hos sökande
Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet välkomnar ansökningar från framstående forskare med en stark postdoc bakgrund för att starta nya projekt inom imaging med fokus på endovaskulär teknik/applikationsutveckling. Vi är intresserade av individer som är kreativa, motiverade och som strävar efter att skapa världsledande forskning med ett tydligt tekniskt fokus på potentiellt kliniskt värde och patientresultat. Du förväntas arbeta i nära samarbete med ingenjörer vid KTH. Tidigare innovativt arbete inom området för endovaskulär teknik/applikationsutveckling och imaging är meriterande. Den här positionen syftar till att ge en ingångsport till sökande att utveckla en självständig vetenskaplig karriär. Anställningen kommer med ett startpaket som inkluderar en fullfinansierad doktorand. Dessutom är finansieringsklimatet i Sverige för närvarande mycket fördelaktigt för lovande forskare, och en person med bra track record har möjlighet att erhålla betydande externa anslag. Den sökande som erhåller tjänsten kommer förslagsvis att börja arbeta under våren 2019, men exakt start och detaljer om positionen är öppna för diskussion tillsammans med sökanden. Denna anställning som biträdande lektor är begränsad till 5 år med möjlighet till att ansöka om befordran till lektor vid KI. Anställningen är inriktad på forskning.

Formella kvalifikationer
Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses till exempel ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Särskild prövning för befordran till lektor
Ur anvisningar till anställningsordning kapitel 3.3

”En biträdande lektor kan ansöka om att befordras till lektor. Ansökan ställs till Rekryteringsutskottet. För att befordras till lektor måste den sökande vid en bedömning av Rekryteringsutskottet uppfylla nedanstående kriterier. Den biträdande lektorn kan välja att söka befordran till lektor utifrån två olika befordring spår: befordran till lektor med inriktning mot forskning eller befordran till lektor med inriktning mot utbildning och forskning:

Befordran till lektor från biträdande lektor med inriktning mot forskning
Bedömningskrav

1 .Lektorskompetent vid KI enligt behörighetskrav och bedömningsgrunder för ”Lektor med inriktning mot forskning”.

 1. Anslag erhållna som huvudman i nationell eller internationell konkurrens som täcker egen lön i minst två år efter slutdatum för anställningen som biträdande lektor. Projektbidrag erhållna i nationell eller internationell konkurrens (så kallade excellensbidrag dvs. erhållet från t.ex. Vetenskapsrådet, European Research Council (ERC), Wallenberg stiftelsen (WAF), eller SSF (Framtidens ledare)) som täcker kostnaderna för löner, hyra, material och övriga projektrelaterade kostnader för forskningsverksamheten i minst två år efter slutdatum för anställningen som biträdande lektor.
 2. Förste- och/eller sisteförfattare av ett flertal vetenskapliga artiklar (peer-reviewed) i de främsta internationella vetenskapliga tidskrifterna under ett flertal år efter disputation, med tyngdpunkt på meriteringsperioden som biträdande lektor.
 3. Självständig forskningslinje som av oberoende experter och institutionsledning bedöms ha utmärkt framtida potential för den individuella forskaren och den aktuella institutionen.
 4. Dokumenterad god förmåga att leda en egen forskargrupp, inklusive personalansvar och handledning av doktorander och/eller postdoktorer, framgångsrika vetenskapliga resultat och ett gott arbetsklimat samt dokumenterad god samarbetsförmåga.
 5. Erfarenhet av uppdrag för det vetenskapliga samhället, såsom styrelseuppdrag, interna bedömningskommittéer, institutionsuppdrag, organisation av kurser och konferenser samt redaktörsuppdrag är meriterande.

Befordran till lektor från biträdande lektor med inriktning mot utbildning och forskning
Bedömningskrav

 1. Lektorskompetent vid KI enligt behörighetskrav och bedömningsgrunder för ”Lektor med inriktning mot utbildning och forskning”
 2. Högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller motsvarande kompetens enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning
 3. Självständigt ansvarat för planering, genomförande och utvärdering av undervisning och examination på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, i betydande omfattning och under minst 3 år och med dokumenterad hög kvalitet.
 4. Pedagogiska ledningsuppdrag som kursansvarig på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 5. Omfattande pedagogisk erfarenhet från olika undervisningsformer och för olika grupper på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 6. Genomfört pedagogiskt utvecklingsarbete som resulterat i förbättrad utbildning och som har presenterats nationellt eller internationellt.
 7. Tydlig plan för sin egen pedagogiska verksamhet (inklusive pedagogisktutvecklingsarbete) som är av hög kvalitet och med stor framtidspotential.

Om den sökande bedöms uppfylla alla ovanstående kriterier beroende på spår ska den sökande bedömas av två ämnessakkunniga och uppfylla de generella behörighetskrav som gäller vid anställning av universitetslektor vid Karolinska Institutet.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-242/2019
Kontakt
 • Elin Hammergård, Personaladministratör, elin.hammergard@ki.se
 • Staffan Holmin, Forskargruppsledare, staffan.holmin@ki.se
Facklig företrädare
 • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37, arsalan.amir@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
Publicerat 2019-01-17
Sista ansökningsdag 2019-04-22

Takaisin avoimiin työpaikkoihin