Karolinska Institutet,

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Campus Flemingsberg i anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Verksamhet finns även vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och på Campusområdet i Solna. Det finns 14 enheter och 1 sektion vid CLINTEC. Verksamheten omfattar klinisk forskning, utbildning och utveckling.

Vi arbetar i en internationell och mångkulturell miljö med grundutbildningsstudenter, forskarstuderande, utbytesstudenter inom ERASMUS-programmet, postdoktorala forskare, lärare och forskare vid Karolinska Institutet samt organisationer med gemensamma visioner om excellens i forskning, utbildning och utveckling.

CLINTEC har c:a 180 personer anställda, samt c:a 200 forskarstuderande och 400 anknutna forskare och lärare.

Avdelning

Vid Enheten för logopedi bedrivs utbildning och forskning inom olika områden av tal-, röst-, språk- och sväljstörningar. Forskningen och forskarutbildningen vid Enheten för logopedi bedrivs i grupperingar med olika fokus: röstfunktion och röststörningar, tal, språk och kommunikation samt sväljning hos barn och vuxna med medfödda eller förvärvade sjukdomar, skador och nedsättningar i relevanta strukturer och funktioner. För närvarande finns 12 doktorander vid enheten. Enheten för logopedi har huvudansvaret för logopedprogrammet vid Karolinska institutet. Vid Enheten ges också vidareutbildning i logopedi på avancerad nivå som fristående kurser som kan användas i en masterexamen i logopedi.

Arbetsuppgifter

Som biträdande lektor är du både delaktig i forskning och undervisning. Arbetsuppgifterna utgörs av forskning vad gäller tal- och språkstörningar med fokus på produktion och kommunikativ aktivitet och delaktighet och förutsätter integrering av kunskap och metoder inom lingvistik, teknologi och logopedi. I arbetsuppgifterna ingår implementering av forskningsresultat i undervisning och verksamhet samt annan spridning av forskningsresultat. Vidare ingår undervisning på logopedprogrammet, fristående kurser samt handledning av examensarbeten. I arbetsuppgifterna ingår även ledningsuppdrag på logopedprogrammet.

Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på 6 år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor.

Kvalifikationer

Vi söker dig med doktorsexamen kopplad till ämnesområdet logopedi eller lingvistik, dokumenterad självständighet och företrädesvis med en påbörjad oberoende forskningslinje inom området. Den sökande bör ha kunskap i tal- och språkteknologi och dokumenterad erfarenhet av dataprogramutveckling inom området. Den sökande bör ha ett genuint intresse av såväl fonetiska aspekter som omgivningsfaktorers betydelse för effektiv kommunikation. Dokumenterad erfarenhet av undervisning, handledning och förändringsarbete är särskilt meriterande. Den sökande bör ha goda kunskaper i engelska och svenska, både i skrift och muntlig kommunikation.

Bedömningsgrunder

Den sökande kommer att bedömas utifrån utbildning, tidigare erfarenhet, relevans för forsknings- och utbildningsområde, motivation och samarbetsförmåga. Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt hög ambition vad gäller forskningsanknytning och implementering av forskningsresultat.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). 

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringsperioden.

 

Särskild prövning för befordran till lektor

Ur anvisningar till anställningsordning kapitel 3.3

”En biträdande lektor kan ansöka om att befordras till lektor. Ansökan ställs till Rekryteringsutskottet. För att befordras till lektor måste den sökande vid en bedömning av Rekryteringsutskottet uppfylla nedanstående kriterier. Den biträdande lektorn kan välja att söka befordran till lektor utifrån två olika befordring spår: befordran till lektor med inriktning mot forskning eller befordran till lektor med inriktning mot utbildning och forskning: 

Befordran till lektor från biträdande lektor med inriktning mot forskning

Bedömningskrav

 1. Lektorskompetent vid KI enligt behörighetskrav och bedömningsgrunder för ”Lektor med inriktning mot forskning”.
 2. Anslag erhållna som huvudman i nationell eller internationell konkurrens som täcker egen lön i minst två år efter slutdatum för anställningen som biträdande lektor. Projektbidrag erhållna i nationell eller internationell konkurrens (så kallade excellensbidrag dvs. erhållet från t.ex. Vetenskapsrådet, European Research Council (ERC), Wallenberg stiftelsen (WAF), eller SSF (Framtidens ledare)) som täcker kostnaderna för löner, hyra, material och övriga projektrelaterade kostnader för forskningsverksamheten i minst två år efter slutdatum för anställningen som biträdande lektor.
 3. Förste- och/eller sisteförfattare av ett flertal vetenskapliga artiklar (peer-reviewed) ide främsta internationella vetenskapliga tidskrifterna under ett flertal år efter disputation, med tyngdpunkt på meriteringsperioden som biträdande lektor.
 4. Självständig forskningslinje som av oberoende experter och institutionsledning bedöms ha utmärkt framtida potential för den individuella forskaren och den aktuella institutionen.
 5. Dokumenterad god förmåga att leda en egen forskningsgrupp, inklusive personalansvar och handledning av doktorander och/eller postdoktorer, till framgångsrika vetenskapliga resultat och ett gott arbetsklimat samt dokumenterad god samarbetsförmåga.
 6. Erfarenhet av uppdrag för det vetenskapliga samhället, såsom styrelseuppdrag, interna bedömningskommittéer, institutionsuppdrag, organisation av kurser och konferenser samt redaktörsuppdrag är meriterande.

Befordran till lektor från biträdande lektor med inriktning mot utbildning och forskning

Bedömningskrav

 1. Lektorskompetent vid KI enligt behörighetskrav och bedömningsgrunder för ”Lektor med inriktning mot utbildning och forskning”
 2. Högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller motsvarande kompetens enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning
 3. Självständigt ansvarat för planering, genomförande och utvärdering av undervisning och examination på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, i betydande omfattning och under minst 3 år och med dokumenterad hög kvalitet.
 4. Pedagogiska ledningsuppdrag som kursansvarig på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 5. Omfattande pedagogisk erfarenhet från olika undervisningsformer och för olika grupper på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 6. Genomfört pedagogiskt utvecklingsarbete som resulterat i förbättrad utbildning och som har presenterats nationellt eller internationellt.
 7. Tydlig plan för sin egen pedagogiska verksamhet (inklusive pedagogisktutvecklingsarbete) som är av hög kvalitet och med stor framtidspotential.

Om den sökande bedöms uppfylla alla ovanstående kriterier beroende på spår ska den sökande bedömas av två ämnessakkunniga och uppfylla de generella behörighetskrav som gäller vid anställning av universitetslektor vid Karolinska Institutet.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4394/2018
Kontakt
 • Anette Lohmander, Enhetschef / Logoped, 08-524 889 01
Facklig företrädare
 • Emilie Hultin, SACO, 08-52483286, emilie.hultin@ki.se
 • Monika Armuand, OFR, Monika.Armuand@ki.se 0760-50 23 42
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2018-09-04
Sista ansökningsdag 2018-10-03

Takaisin avoimiin työpaikkoihin