Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Henriques Normark

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet bedriver forskning och undervisning inom immunologi, infektionsbiologi, cellbiologi och cancer. MTC har cirka 40 forskargrupper och våra nyckelord är multidisciplinära, överbryggande, nationella och internationella samarbeten.

Forskningen i Birgitta Henriques-Normarks grupp innefattar infektionsbiologi, värd-patogen-interaktioner, epidemiologi och patogenes, samt utveckling av antimikrobiella ämnen och vaccin. Du kommer att gå med i vår multidisciplinära grupp och bidra med din expertis, vilket kommer att möjliggöra för dig och oss att genom samarbete bemöta våra forskningsfrågor på nya sätt. Den här positionen är för den intresserad av strukturbiologi, med emfas på biologi, där du förutom att tillämpa och utveckla dina färdigheter med framgång kommer att få kunskap om kliniska studier, mikrobiologi, bakteriella regleringssystem och immunrespons.

Din roll

Du kommer att bidra till gruppens pågående arbete där vi försöker förstå Gram-positiva bakteriers patogenes. Detta genom att avbilda bakterier, membranvesiklar och proteinkomplex med kryo-elektrontomografi (cryo-ET) samt lösa kliniskt relevanta proteinstrukturer genom sub-tomogram averaging (STA) eller genom single-particle reconstruction (SPR) från framrenade proteinkomplex. Arbetet sker i nära samarbete med andra gruppmedlemmar där din roll framför allt kommer vara att bidra med strukturella svar på frågor ställda i vårt forskningsprogram. Du har en förmåga att se möjligheter och föreslå nya sätt att tackla gamla problem och har en förmåga att tydligt kommunicera detta i skrift och muntligt.

Vem är du?

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Krav

 • Du har en bakgrund i strukturbiologi med god förståelse för cryo-EM och kan samla och behandla data för kryoelektrontomografi (cryo-ET) och single-particle reconstruction (SPR) samt är bekant med relevanta programvaror för att kunna utföra detta.
 • Du kan självständigt planera, utföra och vidareutveckla experiment baserade på cryo-EM och vet möjligheterna och begränsningarna för att göra detta framgångsrikt.
 • Du måste kunna arbeta i samarbete med andra och vara duktigt på att kommunicera på engelska, skriftligt och muntligt.

Meriterande

 • Meriterande är kunskap och erfarenhet av: arbete och odling av BSL2-klassade bakterier, hantering av membranvesiklar, kloning och genmodifiering, överuttryck av rekombinant protein, proteinrening samt helikal rekonstruktion av cryo-EM-data.
 • Erfarenhet av internationella samarbeten, och projektledning, är en fördel, liksom förmåga till kreativt tänkande, social förmåga och språkkunskaper, särskilt i engelska och svenska.
 •  God interpersonell skicklighet och förmåga att arbeta i grupp är essentiellt. 

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 • En komplett publikationslista
 • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 2023-10-24

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3976/2023
Kontakt
 • Birgitta Henriques Normark, birgitta.henriques@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Carina Ekelund, OFR, carina.eklund@ki.se
 • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
Publicerat 2023-10-10
Sista ansökningsdag 2023-10-24

Tillbaka till lediga jobb