Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 540 anställda och en omsättning på 530 miljoner år 2023, består av sju avdelningar och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Avdelningen för omvårdnad vid Institutionen NVS är lokaliserad på campus Flemingsberg och har ett 80-tal anställda lärare, doktorander, postdoktorer samt administrativ personal. Avdelningen för omvårdnad bedriver utveckling av kunskap inom utbildning och forskning som verkar för en bättre hälsa för alla. Huvudområdet omvårdnad utgår från en humanistisk värdegrund och etik för vårdande och tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, reaktioner och behov i sin livssituation. Avdelningens forskningsprogram strävar mot att vara globalt ledande inom omvårdnadsforskning, bidra till evidensbaserade riktlinjer och nya arbetssätt i hälso- och sjukvården samt stödja utvecklingen av omvårdnad i framtidens vårdmiljö. Avdelningen ansvarar för merparten av kurserna för specialist- och sjuksköterskeprogrammen som ges vid KI samt erbjuder ett brett urval av fristående - och valbara kurser.

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

 

Din roll

Anställningen är placerad i Yvonne Wengströms forskargrupp i olika kliniska interventionsstudier som syftar till att förstå effekterna av träning på hälsa för patienter med olika cancerdiagnoser. Forskargruppen har omfattande nationella och internationella samarbeten. Under perioden som postdoktor ingår arbetsuppgifter såsom studiedesign, rekrytering av studiedeltagare, att genomföra träningsutvärdering/testning, insamling av data, datahantering och analys samt att rapportera resultat av studierna. Ansvar ingår även för att skriva etikansökningar, manuskript och projektansökningar, att handleda forskarstudenter samt samarbete och deltagande i nätverk inom och utanför akademin. Anställningen avser två år motsvarande 100 % av heltidsanställning, med eventuell möjlighet till ett års förlängning. För sökande med intresse för undervisning på grund- och avancerad nivå och med relevant kompetens finns möjlighet att kombinera anställningen som postdoktor med adjunktstjänst på Avdelningen för omvårdnad eller med kliniskt arbete i Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset.

Vem är du?

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Fokus för dig som postdoktor kommer att vara planering, genomförande och analys i ett av våra pågående EU finansierade projekt som vi genomför i Sverige i samarbete med 8 Europeiska länder:

  • LION-RCT - en prospektiv randomiserad multicenterstudie som undersöker effekten av en individanpassad webbaserad träningsintervention efter avslutad behandling för cancer. Det primära utfallsmåttet är QoL. Sekundära utfallsmått är patientrelaterade utfallsmått som fatigue och andra symptom, fysisk aktivitet, fysiologiska utfallsmått som muskelstyrka, kondition.
  • I projektet ingår även arbete med LION-COM studien som fokuserar på utveckling av evidensbaserad kommunikation om fysisk aktivitet.

Arbetet förutsätter att du har mycket goda färdigheter i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt. Du bör ha egen drivkraft med god kommunikations- och samarbetsförmåga samt kunna arbeta både inom och utanför akademin. Du ska även ha dokumenterad kunskap inom kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik och en doktorsexamen inom ett relevant område, såsom medicinsk vetenskap, omvårdnad, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, nutrition eller liknande. Meriterande är kunskap om interventionsforskning samt erfarenhet av forskning i hälsofrämjande arbete inom cancervård.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får viss ersättning för läkarvård.

Placering: Flemingsberg/ Solna Rörelseglädjelabbet, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset

 

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 6 mars 2023

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. 


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-312/2023
Kontakt
  • Yvonne Wengström, professor, +4670-7528547,yvonne.wengstrom@ki.se
  • Maria Staiger, HR ansvarig, +46733709926
Facklig företrädare
  • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-52483529
  • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2023-01-29
Sista ansökningsdag 2023-03-06

Tillbaka till lediga jobb