Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Idag överlever fler människor skador och tillstånd som tidigare var dödliga, människor lever längre och nya metoder väcker förhoppningar om förbättrad livskvalitet – ändå är de individuella och samhälleliga kostnaderna för vården fortsatt höga.

Forskning inom vårdvetenskap är väsentlig för att främja kunskap om hälsofrämjande, förebyggande, omvårdnad och rehabilitering samt organisation och ledning av vården.

Vårdvetenskapen syftar till att utveckla fältet i bred bemärkelse, bortom specifika yrkesgruppers uppdrag. Studerande av komplexa vårdprocesser betonas och bygger på kunskaper och metoder som härrör från ett antal akademiska discipliner. Forskning inom vårdvetenskap särskiljs från biomedicinsk vetenskap och forskning genom dess fokus, inklusive patientvård, teoriutveckling, begrepp och metoder av relevans för vården samt implementering av vården. En central fråga är samverkan mellan vårdgivare och patient/klient, med forskning inom detta område nära relaterad till sjukvårdens forskning om vårdprocesser och vårdsystem, och ofta med ett multidisciplinärt perspektiv.

Den övergripande visionen är att säkerställa att utveckling och tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster baseras på forskning av hög kvalitet. Syftet med detta strategiska forskningsområde är således att utveckla högkvalitativ forskning inom vårdvetenskap vid Karolinska Institutet och Umeå universitet, öka samarbetet med vårdgivare, patienter och beslutsfattare samt näringslivet och samhället i stort och bidra till att förnyelse och utbyggnad av hälso- och sjukvårdsutbildningen på alla nivåer.

Vill du bidra till postdoktoral forskning inom vårdvetenskap?

Det strategiska forskningsområdet inom vårdvetenskap (SFO-V) inbjuder ansökningar till upp till 6 postdoktorer inom vårdvetenskap mer specifikt inom våra fyra kärnområden.

Forskningen är inriktad på fyra kärnområden:

 • Co-creation - of services, processes and products refers to collaborative activities and approaches that strive to facilitate users, i.e. any stakeholder in issues related to health, disease and illness, working together on equal terms to create value, based on their different types of knowledge and experience.
 • Self-management - refers to a person’s ability to manage the symptoms, treatment, physical and psychological consequences, and life-style changes inherent in living with a health condition.
 • eHealth - refers to the use of information and communication technologies (ICT) for health and health-related fields, including health care services, health surveillance, health communication, health education and research.
 • Bio-behavioural health care science - refers to the intercept of health care sciences with biological and behavioural sciences, to study the complex interactions among biological, social, behavioural and environmental factors and their effects on outcome to address issues of relevance for health care sciences.

Din roll

Vi söker upp till sex postdoktorer som ska arbeta i ett eller flera forskningsprojekt inom vårdvetenskap. Närmare bestämt blir din roll som postdoktor att utveckla högkvalitativ forskning inom vårdvetenskap vid Karolinska Institutet.

Tjänsterna utlyses och tillsätts centralt, vilket innebär att de framgångsrika kandidaterna tillsammans med Karolinska Institutet hittar en lämplig institution och forskargrupp att arbeta med.

Dessutom kommer du som anställs att ägna 20% av heltid till utvecklingen av vårdvetenskap inom SFO-V och dess syften. Du kan också bli ombedd att lämna in framstegsrapporter och/eller att presentera ditt projekt och framsteg vid SFO-V retreater och möten.

Vem är du?

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Beslut om anställning planeras att fattas under vårterminen 2023. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

 • Du bör ha bedrivit framgångsrik forskning av hög standard de senaste åren och presentera en forskningsplan förankrad inom vårdvetenskap mer specifikt inom våra fyra kärnområden. För definitioner av kärnområden, se ovan. Vidare behöver forskningsplanen, enligt arbetsgivarens bedömning, ha relevans för lämplig institution och forskargrupp på KI.
 • Du bör även ha publicerats i internationellt ledande tidskrifter i ditt område inom vårdvetenskap de senaste åren och intagit en framträdande plats i författarlistan.
 • Du behöver ha god samarbetsförmåga och vara organiserad, självständig och flexibel. Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning.
 • Du behöver ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Danderyd, Flemingsberg, Solna eller SÖS

 Tio skäl att välja Karolinska Institutet

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

Vänligen inkludera följande:

 • En fullständig meritförteckning/CV, inklusive datum för disputationen, (eller datum för planerad avhandling) avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser och kommittéarbete
 • En komplett lista över publikationer. Vänligen presentera dina publikationer med ditt namn i fet stil och ange dina delade författarskap med en stjärna (*). Författarskapsordningen bör vara densamma som i den publicerade versionen.
 • En sammanfattning av aktuellt arbete (högst en sida)
 • En sammanfattande tvåårig projektplan för planerad forskning (max tre sidor exklusive referenser, Arial-fontstorlek 11, 1,5 radutrymme). Projektplanen skall innehålla följande rubriker:
  - Forskningsproblem och specifik frågeställning
  - Data och metod
  - Relevans för vårdvetenskap och nyttiggörande
  - Plan för projektets genomförande 
 • Relevanta intyg i fall du i din ansökan åberopar särskilda skäl för disputation längre tillbaka än tre år.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 28 mars 2023.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Rekryteringsprocessen:

Tjänsterna utlyses och tillsätts av SFO-V, vilket innebär att de framgångsrika kandidaterna tillsammans med SFO-V hittar en lämplig institution och forskargrupp att arbeta med. Arbetet kommer att planeras tillsammans med en forskargruppsledare. Anställningen på två år är finansierad av SFO-V, en eventuell förlängning ska ske i samråd med forskargruppsledarna och institutionen. Anställningarna har möjliggjorts genom finansiering av Strategiskt forskningsområde Health Care Science (SFO-V) 

 • Urvalet av kandidater kommer att ske i två steg, dels ett urval av medlemmarna i SFO-V:s styrgrupp och dels av en extern expertpanel som först kommer att utvärdera den skriftliga ansökan.
 • Panelen kommer i sin utvärdering att lägga stor vikt vid relevans för vårdvetenskapen och SFO-V:s fyra kärnområden, det personliga brevet, ansökningsformuläret, CV, fullständig kvalifikationsportfölj, förslag till projektplan och personlig lämplighet. Intervjuer kommer att hållas av medlemmarna i SFO-V:s styrgrupp.
 • De utvalda kandidaterna måste, när de är godkända, förhandla med en institution vid KI. Den institution eller forskargruppsledare som vill anställa kandidaten vid institutionen fattar sedan ett beslut om anställning utifrån rekryteringsprocessen och utvärderingen från expertpanelen. Detta steg kan innehålla en extra intervju med forskargruppsledaren.


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 6
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-855/2023
Kontakt
 • Staffan Josephsson, Professor / Director SFO-V, staffan.josephsson@ki.se
 • Amanda Nyberg, HR-partner, amanda.nyberg@ki.se
Facklig företrädare
 • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
Publicerat 2023-02-28
Sista ansökningsdag 2023-03-28

Tillbaka till lediga jobb