Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Institutionen för cell -och molekylärbiologi (CMB) är en institution med fokus på grundforskning. CMB bedriver forskning och utbildning inom cellbiologi, molekylärbiologi, utvecklingsbiologi, stamcellsbiologi, cancer och infektionsbiologi. CMB ligger i Biomedicum, ett nytt interdisciplinärt forskningscenter utformat för att samla den experimentella forskningen som bedrivs på Karolinska Institutet Campus Solna under ett tak för att främja och uppmuntra samarbete. Biomedicum inhyser ca 1200 forskare och möjliggör att dyrare utrustning kan delas mellan grupperna och användas så effektivt som möjligt.

Om forskargruppen

Huvudintresset i forskargruppen är att studera hur små molekyler kan stimulera regeneration av insulinproducerande beta-celler och förbättra glukoskontroll, som framtida behandlingar av diabetes. I ett ERC-finansierat laboratorium kommer den sökanden använda sig av genetisk- och läkemedels-screening i zebrafisk för att identifiera och karakterisera kemikalier, gener och signalvägar som kan gynna beta-cellregeneration.

Besök labbets websida:

https://ki.se/en/cmb/olov-anderssons-group

För exempel på hur forskningen kan tänkas utföras, vänligen se: 


Charbord et al., Nature Metabolism:

https://www.nature.com/articles/s42255-021-00391-x?proof=t

Karampelias et al., Nature Communications:

https://www.nature.com/articles/s41467-021-23673-0

Liu et al., eLife:

https://elifesciences.org/articles/65758

Din roll

Projektet går från farmakologi till genetik i zebrafisk, och cellodling av humana cellinjer.
Studierna inkluderar bestämning av reprogrammering till beta-celler, liksom hur sådana cellulära förändringar påverkar glukosnivåer.

Zebrafisk är en lämplig modell för effektiv modifiering av gener och visualisering med hög resolution. Vi kommer att dra nytta av dessa egenskaper för att generera transgena, knock-in, och mutanta zebrafiskar för analys av enskilda celler och följande av cellers differentiering.
Den framgångsrika sökanden har en stark bakgrund i cell och molekylärbiologi, liksom användande av zebrafisk som modellsystem.

Vem är du?

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Den framgångsrika kandidaten ska ha erfarenhet av flertalet av följande tekniker/modeller:

  1. Zebrafisk som modellsystem
  2. Molekylära, cellulära och biokemiska tekniker såsom kloning, Q-PCR, immunohistokemi och westernblot
  3. Läkemedels-screening
  4. Odling av cellkulturer

Mycket goda kunskaper i engelska är också ett krav.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete.
En komplett publikationslista.
En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 3:e juni 2022.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2295/2022
Kontakt
  • Olov Andersson, olov.andersson@ki.se
Facklig företrädare
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Magnus Anå, OFR, 08-52486437,magnus.ana@ki.se
  • Elisabeth Valenzuela, SEKO, 08-52486353
Publicerat 2022-05-20
Sista ansökningsdag 2022-06-03

Tillbaka till lediga jobb