Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Din roll

Syftet med projektet är att främja jämlik sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) och förbättra preventivmedelsrådgivningen för utrikesfödda kvinnor efter förlossning. För att möjliggöra förbättringar av vården och säkerställa en god vård för hela befolkningen är det angeläget att ta reda på hur det ser ut vad gäller preventivmedelsanvändning efter graviditet. Att ta reda på målgruppens tankar och idéer om hur vården kan förbättras är avgörande för att göra vården accepterad och relevant, och därför kommer IMPROVE-it att inkludera målgruppen i utvecklingen av preventivmedelsrådgivningen.

Projektet består av tre delar: Vi kommer med hjälp av gruppdiskussioner utforska hur utrikesfödda kvinnor och män från de största invandrarländerna ser på barnafödande, beslutsfattande, preventivmedelsanvändning och preventivmedelsrådgivning efter förlossning (studie 1). I den andra studien kommer vi studera kvinnors val av preventivmedel efter förlossning genom att barnmorskor registrerar detta i graviditetsregistret vid eftervårdsbesöket. Detta kommer att göras vid både kontroll- och interventionsmottagningar. På interventionsmottagningarna kommer ett systematiskt förbättringsarbete genomföras och effekten av detta utvärderas genom en klusterrandomiserad studie. I förbättringsarbetet kommer kvinnor, män, barnmorskor och forskare att tillsammans identifiera evidensbaserade insatser för att förbättra preventivmedelsrådgivningen för utrikes födda kvinnor, och under projektets gång kommer dessa att implementeras och utvärderas. Detta görs tillsammans med en processutvärdering som syftar till att undersöka vilka insatser som hade/inte hade effekt, samt orsaker till att insatser fungerar/inte fungerar (studie 3).

Din uppgift är att tillsammans med projektgruppen genomföra studierna. Då projektet är ett samarbetsprojekt innebär detta nära kontakter med vården, deltagare och andra forskare.

Anställningen är 1 år med omfattning på 30%. 

Vem är du?

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Du bör vara en kliniker, helst barnmorska, med erfarenhet av klinisk forskning. Erfarenhet av klusterrandomiserade studier är meriterande, samt av migrantrelaterad forskning. Du bör tala och skriva väl på svenska och engelska.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna

Läs mer om vår forskning nedan:

https://ki.se/en/kbh/research-in-reproductive-health-reproductive-medicine-0

https://ki.se/en/gph/global-and-sexual-health-glosh-0

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete En komplett publikationslista En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Augusti 2022
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 30%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2612/2022
Kontakt
  • Elin Larsson, Senior forskare, +46-702735609
  • Johanna Ahlström, HR-Partner, 08-52482397
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • John Inge Johnsen SACO, 08-51777515
  • Shahala Rostami OFR, 0790792477
Publicerat 2022-06-14
Sista ansökningsdag 2022-06-28

Tillbaka till lediga jobb