Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 500 anställda och en omsättning på 503 miljoner år 2020, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Aging Research Center (ARC), en sektion inom NVS, finns på KI Campus Solna, Stockholm. ARC är en mångdisciplinär forskningsmiljö som omfattas av i huvudsak tre vetenskapliga inriktningar; medicinsk epidemiologi, psykologi och socialgerontologi. Centret har omkring 70 anställda, har ett stort fokus på forskning med tillgång till unika forskningsresurser såsom stora longitudinella studier och nationella register.

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Ämnesbeskrivning

Inom ramen för socialgerontologi studeras åldrandet och äldre personers levnadsförhållanden utifrån tvärsnitts- och longitudinella data som baseras på intervjuundersökningar och register. Forskargrupperna arbetar med forskning kring en mängd olika vetenskapliga frågor; däribland äldres hälsa och hälsoutvecklingen och olika aspekter av ojämlikhet mellan olika grupper i samhället. En central arena för äldre personers hälsa och levnadsförhållanden är såväl hälso- och sjukvård som formellt finansierad äldreomsorg och informell social omsorg från anhöriga. Sektionen ARC söker nu en senior forskningsspecialist med inriktning mot vård- och omsorgssystem.

Din roll

Den seniora forskningsspecialisten kommer att arbeta nära forskargruppsledaren och de socialgerontologiska grupperna vid ARC och vara involverad i flera projekt med inriktning mot hälso- och sjukvård samt den kommunala eller informella äldreomsorgen. Den seniora forskningsspecialisten kommer att medverka i planeringen och utförandet av forskningsprojekt som bland annat omfattar studier av de organisatoriska förändringar som skett inom äldreomsorgen får konsekvenser för äldre personer, anhöriga och samhället och studier av hemsjukvård och omsorg för äldre personer med komplexa vårdbehov samt kartläggning av kunskapsluckor inom dessa områden. Studierna genomförs med hjälp av avancerade statistiska analyser av i första hand registerdata. Den sökande kommer att vara involverad i alla delar av forskningsprocessen samt i handledning av doktorander, spridning av forskningsresultat, och i framtida forskningsbidragsansökningar. Anställningen innefattar även aktivt deltagande i olika nationella och internationella samarbeten.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som senior forskningsspecialist är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har visat god vetenskaplig skicklighet med en betydande vetenskaplig produktion. Den sökande ska även ha uppvisat god vetenskaplig självständighet där de egna insatserna har varit betydelsefulla och en forskningsplan av god kvalitet med tydlig framtidspotential.

Den sökande ska ha en bakgrund i och ha avlagt doktorsexamen inom samhällsvetenskap eller folkhälsovetenskap. Den sökande ska ha mycket goda kunskaper inom äldreforskning och då speciellt forskning rörande hälso-, sjukvårds- och omsorgssystemens organisering såväl nationellt som internationellt. Arbetsuppgifterna inom ramen för tjänsten förutsätter goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som senior forskningsspecialist gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i föreskrifter för andra anställningar än läraranställningar i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat

 • Plan för framtida forskning baserad på aktuell vetenskap
 • Utveckling av en egen forskningsprofil inom sitt ämnesområde.
 • Forskningsanslag som erhållits i regional, nationell och internationell konkurrens
 • Dokumenterad erfarenhet av att analysera och tolka register- och intervjubaserad data
 • Nationella och internationella forskningssamarbeten
 • Vetenskapliga originalarbeten inom ovannämnda ämnesområde, dess kvalitet och kvantitet med särskilt beaktande efter forskarutbildningen.
 • Forskningserfarenhet från en tvärvetenskaplig forskningsmiljö och från en annan forskargrupp än där forskarutbildningen genomfördes.
 • Dokumenterad erfarenhet av andra vetenskapliga publikationer såsom forskningsrapporter och korta kunskapsunderlag

Det är meriterande att den sökande har uppvisat

 • Presentationer och vetenskapliga uppdrag vid internationella kongresser.
 • Forskningsansvar som handledare för examensarbete på avancerad nivå, doktorand och postdoktor.
 • Erfarenhet av samverkan med myndigheter och organisationer utanför akademin

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

God förmåga till samarbete och kommunikation är en förutsättning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna


Din karriär fortsätter här

 

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska innehålla följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 29 oktober 2021.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4417/2021
Kontakt
 • Johan Fritzell, professor, Johan.Fritzell@ki.se
 • Amanda Nyberg, HR-partner, amanda.nyberg@ki.se
Facklig företrädare
 • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
 • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2021-10-14
Sista ansökningsdag 2021-10-29

Return to job vacancies