Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Huddinge

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Institutionen för medicin, Huddinge, består av sju enheter, tre forskningscentra och ca 70 forskargrupper. Centrum för infektionsmedicin (CIM) är en av institutionens enheter belägen i nya lokalerna inom ANA Futura. Vid CIM bedrivs avancerad forskning kring människans immunsystem, infektionssjukdomar samt utveckling och testande av nya terapier och vacciner inom infektionsområdet. Ett omfattande samarbete sker med Karolinska Universitetssjukhuset och dess kliniker, framför allt ME Infektionssjukdomar.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att som huvudansvarig biobankskoordinator operativt leda arbetet med att upprätta, underhålla och administrera Karolinska Institutets och Karolinska Universitetssjukhusets gemensamma Covid-19 provsamling på Centrum för infektionsmedicin. Bland uppgifterna ingår:

 • - Planering och koordination av arbete kring provhantering från provtagning till frys
 • - Organisation och underhåll av nuvarande och inkommande/utgående provsamling gällande dokumentation och spårbarhet
 • - Schemaläggning och upplärning av forskningspersonal i samband med provinsamling
 • - Analysera och sammanställa insamlade forskningsdata, ffa flödescytometri, i samband med direktanalys av provmaterial
 • - Planering och utförande av kvalitetskontroller på insamlat material
 • - Arbetet omfattar laborativt arbete, inklusive del i omhändertagande av inkomna prover och initialt analysarbete samt delaktighet i pågående forskningsprojekt när så är möjligt och krävs

För uppgifterna krävs omfattande erfarenhet av biosäkerhetsarbete i BSL2 och 3-miljö, företrädesvis med erfarenhet från arbete i BSL3-lab på ANA Futura. Projektet kräver god kommunikations- och samarbetsförmåga då arbete involverar många parter från både kliniker inom ME Infektionssjukdomar, internationella forskare och forskargrupper.

Vem är du?
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Kvalifikationer
Vi söker en disputerad forskare med bakgrund i arbete i BSL3-lab och kompetens inom biosäkerhet, ffa inriktning på praktisk biosäkerhet i lab och med vana av praktiskt arbete med etablerandet av provsamlingar och biobankning. Vidare förväntas den sökande kunna ta fram nya rutiner för arbete i och utanför BSL3-lab. God förmåga till samarbeten lokalt, inte minst med hälso- och sjukvården, krävs för att kunna driva projektet framåt. Den sökande skall vara svensktalande och måste dessutom vara flytande i talad och skriven engelska. Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt dokumenterat arbete med biosäkerhetsarbete i BSL3-lab. Omfattande dokumentationsuppgifter samt analysuppgifter kräver god kunskap och erfarenhet av Microsoft Excel, FreezerPro och FlowJo.


Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi stor vikt vid tidigare erfarenhet av arbete med BSL2 och 3-klassificierade virus och biosäkerhetsfrågor. Relevant erfarenhet eller god kunskap av GDPR, lokala IT-system och arbetsrutiner, FreezerPro och FlowJo är meriterande då begränsad upplärningsperiod är möjlig. Erfarenhet av svensk sjukvård och etablering av provsamlingar och koordination av biobanker är särskilt meriterande.

Placering: Flemingsberg

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 • En komplett publikationslista
 • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 2020-09-07.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. 


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-3513/2020
Kontakt
 • Hans-Gustaf Ljunggren, hans-gustaf.ljunggren@ki.se
Facklig företrädare
 • Belinda Pannagel, SACO, Belinda.pannagel@ki.se
 • Carina Eklund, OFR, Carina.eklund@ki.se
Publicerat 2020-08-24
Sista ansökningsdag 2020-09-07

Tillbaka till lediga jobb