Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 450 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Region Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset samt S:t Eriks ögonsjukhus. Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet.
Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

Avdelning
Avdelningen för psykologi vid CNS har c:a 100 medarbetare. De flesta som arbetar på avdelningen är involverade i det 5-åriga Psykologprogrammet som avdelningen drivit sedan starten 2007. Forskningen utförs inom ramen för 15 forskargrupper, vars forskning inbegriper prekliniska såväl som kliniska frågeställningar inom psykologi. Forskningen i Herlitz forskargrupp är inriktad mot att studera förekomst, magnitud, och förklaring till könsskillnader i kognitiva funktioner, särskilt episodiskt minne. I våra forskningsprojekt använder vi data som vi samlar in i experimentella studier, men även registerdata.


Arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du att medverka i våra studier om könsskillnader i kognitiva funktioner, inkluderandes registerstudier och experimentella studier på barn och vuxna. Tjänsten inbegriper planering och förberedelse av två datainsamlingar, där en involverar patientgrupper och en annan förskolebarn. Postdoktorn förväntas handleda studenter, färdigställa test och uppgifter, handha etikansökningar, och ansvara för patientkontakt. Postdoktortjänsten kommer även att inbegripa analyser och färdigställande av forskningsrapporter liksom administrativa uppgifter.


Kvalifikationer
Sökanden skall ha en doktorsexamen och god kunskap om ämnesområdet könsskillnader i kognition och om patientgruppen Disorders/differences in sexual development (DSD). Utmärkta färdigheter i svenska krävs. God samarbetsförmåga är meriterande och erfarenhet av barn, liksom dokumenterad självständig forskning och vetenskaplig drivkraft.

Behörig att antas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.


Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  2. En komplett publikationslista
  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4173/2019
Kontakt
  • Agneta Herlitz, Agneta.Herlitz@ki.se
  • Julia Martinez Palm , julia.martinez.palm@ki.se
Facklig företrädare
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
Publicerat 2019-08-15
Sista ansökningsdag 2019-08-25

Return to job vacancies