Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

Enheten
Enheten för Arbetsmedicin bedriver forskning inom arbetsmiljö och hälsa https://ki.se/imm/enheten-for-arbetsmedicin. Målet med vår forskning är att identifiera och förebygga kemiska, fysikaliska, ergonomiska och psykosociala hälsorisker i arbetsmiljön. Vår verksamhet inkluderar forskning, utbildning och informationsspridning. Vi deltar i utbildning av läkare, företagshälsovårdens olika personalkategorier och specialistläkare i arbets- och miljömedicin. Enheten är nära knuten till Centrum för Arbets- och miljömedicin vid Region Stockholm.

Arbetsuppgifter
Fokus för den utlysta tjänsten är att självständigt bedriva epidemiologisk forskning inom arbete och hälsa, med fokus på fysikaliska/kemiska exponeringar i arbetet i relation till särskilt hjärt-kärlsjukdom, graviditetspåverkan och cancer. Arbetsuppgifterna inkluderar att leda och genomföra egen forskning inom området inklusive handledning av doktorander och postdoktorer. I tjänsten ingår även kursledning och utveckling för magisterprogrammet i arbete och hälsa. Tjänsten är en 2-årig visstidsanställning.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation motsvarande meritering som forskarassistent. Vi söker en självständig forskare som har egna forskningsanslag och erfarenhet av projektledning och ledningsarbete inom undervisning inom det berörda området.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet. Personen vi söker skall ha dokumenterad god förmåga att erhålla egna forskningsanslag i konkurrens. För tjänsten krävs också visad god förmåga att bygga upp och utveckla ny forskningsinfrastruktur inom området. Personen skall även ha erfarenhet av forskarhandledning genom befintligt huvudhandledarskap åt doktorander samt postdoktorer inom området. Dokumenterad erfarenhet som utbildningsledare samt av utveckling av undervisningsverksamhet inom området krävs. Stor vikt fästes vid personliga egenskaper och god samarbetsförmåga.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2764/2019
Kontakt
  • Maria Albin, maria.albin@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, +46 70 173 85 75 /biborka.bveress@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se
  • Anne Boström, SEKO, +46 8 524 875 79 /anne.bostrom@ki.se
Publicerat 2019-05-08
Sista ansökningsdag 2019-05-22

Return to job vacancies