Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 450 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Region Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset samt S:t Eriks ögonsjukhus. Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet.
Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

Avdelning
Centrum för psykiatriforskning (CPF) är en samverkansorganisation mellan Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet (KI). CPF har i uppgift att driva och utveckla forskning, undervisning och utveckling inom klinisk psykiatri i Stockholms län. Vi är idag c:a 300 medarbetare fördelat på SLSO och KI. Kunskap inom klinisk psykologi och beroende finns vid Karolinska Institutet. Dock saknas kunskap vid CPF och Karolinska Institutet inom prevention och behandling av beroendeproblematik med inriktning specifikt mot systematisk utveckling och utvärdering av digitala insatser. Även kunskap om implementering av dessa insatser inom vården saknas. CPF behöver därför stärkas med en forskningsposition inom klinisk psykologi och beroende.

Arbetsuppgifter
Anställningen är inriktad mot forskning. Forskaren ska bedriva egna forskningsprojekt för metodutveckling inom området klinisk psykologi med inriktning specifikt mot den systematiska utveckling och utvärdering av digitala insatser samt implementering av dessa insatser inom vården. Fokus ska ligga på alkohol, droger och spelproblem. I arbetsuppgifterna ingår också handledning av forskarstuderande. Forskaren ska utveckla och etablera nya internationella samarbeten och söka externa forskningsmedel för att stärka området. Det är viktigt att kunna påvisa tidigare erfarenhet av internationellt samarbete och framgångsrik sökande av externa forskningsmedel inom området. Forskaren kommer att leda sin egen forskargrupp.

Kvalifikationer
Vi söker en självständig forskare som är i forskningsfronten inom området utveckling, utvärdering och implementering av digitala insatser för förändring av problematiska beroendebeteenden, särskilt alkohol, droger och spel, samt även levnadsvanor. Sökande bör ha en mycket gedigen kunskap om beroendeområdet från ett kliniskt psykologiskt perspektiv. Kunskap inom evidensbaserad praktik, systematisk utveckling av insatser, teorier och modeller inom interventions- samt implementeringsforskning, samt såväl kvantitativ som kvalitativ analys är meriterande.

Vi ser gärna att du har psykologlegitimation och/eller psykoterapeutlegitimation. Det är särskilt meriterande om den sökande har erhållit externa anslag i konkurrens. Stor vikt fästs vid lednings- och samarbetsförmåga.

Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation motsvarande meritering minst som forskarassistent.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet. Viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2) och lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 60%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1657/2019
Kontakt
  • Nitya Jayaram-Lindström, Avdelningschef, nitya.Jayaram@ki.se
  • Anna Wendel, Personaladministratör, anna.wendel@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
Publicerat 2019-03-13
Sista ansökningsdag 2019-03-24

Return to job vacancies