Karolinska Institutet. Inst. för Lärande, Informatik, Management och Etik (

Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME) focuses on some of the key areas important to fulfilling the motto of Karolinska Institutet to improve human health´. At LIME, research, development and education is conducted in the following areas: medical and healthcare education, informatics, management, ethics, and suicide prevention. LIME has about 150 employees and is located at Solna Campus. ki.se/lime

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består dels av undervisningssamordning, dels av undervisningsförberedelser, undervisning i medicinsk etik, medicinsk forskningsetik och vetenskapsteori, framför allt på läkarprogrammet och på doktorandkurser i medicinsk forskningsetik.   

Kvalifikationer
Den sökande ska ha doktorsexamen i praktisk filosofi eller i medicinska vetenskaper (i det senare fallet med avhandling i medicinsk etik). Vidare ska den sökande ha utmärkta kunskaper i såväl engelska som svenska då undervisning kommer att ske på båda språken. Den sökande ska även ha tidigare undervisningserfarenhet i något filosofiskt ämne. Det är meriterande med undervisningserfarenhet i medicinsk etik, vetenskapsteori och medicinsk forskningsetik. Undervisningserfarenhet från läkarprogram och för doktorander är likaså meriterande.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Temporary position 3-6 months
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-731/2019
Kontakt
  • Gert Helgesson , Gert.Helgesson@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75 , biborka.bveress@ki.se
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2019-02-01
Sista ansökningsdag 2019-02-11

Return to job vacancies