Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Enheten för integrativ epidemiologi vid Institutet för miljömedicin söker en forskningsspecialist på deltid (20%). Ett huvudsakligt mål med vår forskning är att förbättra förståelsen för sambandet mellan psykiska tillstånd (t.ex. psykiatriska sjukdomar och neuroutvecklingsstörningar) och somatiska tillstånd (t.ex. cancer och infektionssjukdomar), när det gäller sjukdomsbörda, utfall av interventioner och sjukdomsförlopp. Vi erbjuder en engagerande och vetenskaplig miljö där du får möjlighet att samarbeta inom en tvärvetenskaplig forskargrupp.

Ämnesbeskrivning

Psykiska sjukdomar tillhör de vanligaste orsakerna till sjuklighet i vårt samhälle och har först under det senaste decenniet uppmärksammats som orsak till betydande skillnader gällande hälsa. Forskningen kommer att fokusera på att jämföra risken för somatiska tillstånd, främst cancer och infektionssjukdomar, i populationer med och utan psykiska sjukdomar. Kandidaten kommer att hjälpa till att inhämta förståelse om kliniska karaktäristika, behandlings- och sjukvårdsanvändningsmönster, samt information om överlevnad, bland individer med psykiska sjukdomar med och utan sådan samsjuklighet. Forskningen kommer att utföras genom ett antal epidemiologiska studier, där register- och kohortdata i och utanför Sverige kommer att användas.

Din roll

Forskningsspecialisten kommer att ansvara för projektkoordinering (t.ex. underlätta datainsamlingsprocesser, inklusive ansökan om etiska tillstånd och databasåtkomst, samt koordinera uppgifter i forskargruppen), dataanalys, redovisning av resultat, skrivande av manuskript och handledning av mer juniora forskare. Kandidaten ska ha en stark bakgrund inom epidemiologi och dataanalys och bör ha stort intresse och erfarenhet av att samordna tvärvetenskapliga forskargrupper och utföra uppgifter i samarbeten mellan olika sektorer (t.ex. forskningsinstitutioner, hälso- och sjukvårdsektorer och företag).

Behörighetskrav

Behörig att anställas som forskningsspecialist är den som har uppvisat vetenskaplig skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara svensk doktorsexamen samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation.

Kandidaten förväntas att ha:

 • Stor erfarenhet av att använda befolkningsbaserade hälsoregister och kohortdata för forskning
 • Mycket goda kunskaper inom statistisk programmering, t.ex. via SAS, Stata, R.
 • Avancerad erfarenhet av projektkoordinering och datahantering
 • Mycket goda kunskaper att kommunicera skriftligt och muntligt på engelska
 • Förmåga att uppmärksamma detaljer, god problemlösningsförmåga och social kompetens
 • Kunskap om GDPR-regler och andra juridiska regleringar
 • Villighet att ta ansvar i ledarskapsarbete.

Bedömningsgrunder

Denna tjänst har fokus på forskning. Bedömningen kommer att vikta kvalifikationer enligt följande: forskningsexpertis (3), utbildningsexpertis (2) och ledarskaps-, utvecklings- och samverkansexpertis (2).

Vi lägger särskild vikt vid forskningskvalitet och framtida potential för att bedriva spetsforskning inom psykiatrisk epidemiologi, med fokus på samsjuklighet mellan psykiska och somatiska tillstånd. Arbetslivserfarenhet inom olika sektorer är särskilt meriterande och kommer att bedömas när det är tillämpligt.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. 

Placering: Solna

https://ki.se/en/imm/unit-of-integrative-epidemiology

 

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska innehålla följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Varmt välkommen med din ansökan.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde omg
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2120/2024
Kontakt
 • Fang Fang, professor , fang.fang@ki.se
Facklig företrädare
 • Anne Boström, SEKO , 08-52487579,anne.bostrom@ki.se
 • Niklas Andersson, OFR, 08-52487419,niklas.andersson@ki.se
 • Anda Gliga, Nanna Fyhrquist, Saco-S, anda.gliga@ki.se,nanna.fyhrquist@ki.se
Publicerat 2024-05-22
Sista ansökningsdag 2024-06-05

Tillbaka till lediga jobb