Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Kronisk lungsjukdom är en av de största icke-smittsamma sjukdomarna globalt, vilket leder till uppemot 4 miljoner dödsfall årligen. Eikosanoider och besläktade lipidmediatorer har visat sig ha en orsaksroll i etiologin för svår luftvägssjukdom. Nya fynd har visat att tarmmikrobiomet i det tidiga livet producerar lipidmediatorer associerade med uppkomsten av pediatrisk atopi och astma. Identifieringen av nya lipidmediatorer involverade i tarm-lungaxeln representerar därför ett nytt terapeutiskt mål vid behandling av pediatrisk lungsjukdom.

Din roll

Den framgångsrika kandidaten förväntas använda och vidareutveckla masspektrometribaserade metoder för metabolisk profilering av lipidmediatorer. Den framgångsrika kandidaten förväntas ta en ledande roll i laboratoriet, inklusive utbildning av nya gruppmedlemmar samt skriva manuskript och söka bidrag.

Anställningen som biträdande lektor är tidsbegränsad på 6 år med rätt att ansöka om befordran till universitetslektor.

Kvalifikationer

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. 

Med särskilda skäl avses:

  • föräldraledighet
  • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
  • plikttjänstgöring inom totalförsvaret
  • längre sjukdom
  • allmäntjänstgöring (AT; max 24 månader)
  • specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier (max 24 månader)

Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Vi söker en mycket motiverad kandidat med en doktorsexamen inom kvantitativ masspektrometri eller bioanalytisk kemi. De sökande måste ha dokumenterad erfarenhet av masspektrometri med små molekyler med LC-MS/MS samt kunskap om kvantifiering och metodvalidering. Fördjupade kunskaper om astma och luftvägssjukdomar krävs. Erfarenhet av immunologi är meriterande.  Utmärkt kommunikationsförmåga och förmåga att interagera socialt och vetenskapligt med andra medlemmar i laboratoriet och med internationella samarbetspartners är avgörande.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

 

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna 

http://www.metabolomics.se/

https://ki.se/en/imm/unit-of-integrative-metabolomics

 

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Den ska bestå av följande handlingar; CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Varmt välkommen med din ansökan.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.


Särskild prövning för befordran till lektor

En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1222/2023
Kontakt
  • Craig Wheelock, +46-(0)8-52487630,craig.wheelock@ki.se
Facklig företrädare
  • Anne Boström, SEKO , 08-52487579,anne.bostrom@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR, 08-52487419,niklas.andersson@ki.se
  • Anda Gliga, Nanna Fyhrquist, Saco-S, anda.gliga@ki.se,nanna.fyhrquist@ki.se
Publicerat 2023-03-21
Sista ansökningsdag 2023-04-04

Tillbaka till lediga jobb