Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Engstrand, CTMR.Bioinformatics

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet bedriver forskning och undervisning inom immunologi, infektionsbiologi, cellbiologi och cancer. På MTC bedrivs internationellt framstående forskning. CTMR (Centrum för translationell mikrobiomforskning) grundades 2016 som ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Science for Life Laboratory (SciLifeLab) och Ferring Pharmaceuticals.

Om oss

CTMR har utvecklats till en bred teknisk, biologisk, klinisk och epidemiologisk plattform för att studera komplexa mikrobiologiska samhällen och deras interaktion med människan både inom hälsan och sjukdom. Samarbetet mellan våra experter utgör en solid grund för att förstå mikrobiomets bidrag till normal fysiologi och patofysiologi och öppnar möjligheter för utveckling av nya terapier inom gastroenterologi, reproduktiv hälsa och neonatologi.

Vi söker nu en postdoc inom mikrobiomforskning med god erfarenhet av de biostatistiska utmaningar som är kopplade till mikrobiomdata. VI söker dig som är fokuserad, driven och passionerad för att bidra till vårt mål att förbättra hälsan genom forskning på hög nivå

Din roll

Som postdoktor kommer du fokusera på analysarbete kring rollen hos mikrobiomet i ett flertal olika projekt med inriktning på studier av mikrobiomet och dess inverkan på/samverkan med människan ur ett kvinnohälsoperspektiv. En central komponent i rollen är att ta stort ansvar för den bioinformatiska analysdelen av tilldelade studier. T.ex. genom att etablera analysplaner som kombinerar mikrobiomdata med ytterligare metadata från andra källor såsom annan omics-data, frågeformulär eller enkäter samt driva analysen i samråd med kollegor inom CTMR samt externa forskningspartners, med målet att generera ny kunskap om kvinnors hälsa och vetenskapliga publikationer. Den framgångsrika kandidaten kommer arbeta i nära samarbete med flera olika team inom CTMR såsom kvinnohälsa, bioinformatik, och våtlabbshantering av prover, samt samarbetspartners utanför CTMR. Arbetsspråket är engelska.

Vem är du?

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Utöver de ovanstående grundläggande behörighetskraven skall sökande ha:

 • Demonstrerad god förmåga att kommunicera väl både verbalt och i skrift.
 • Demonstrerad förmåga att författa vetenskapliga artiklar
 • Demonstrerad förmåga att analysera mänskliga mikrobiomdataset
 • Erfarenhet av att arbeta i interdisciplinära team
 • Erfarenhet med minst ett vanligt förekommande programmeringsspråk för mikrobiomanalys (Python eller R)

Ytterligare skickligheter som är särskilt meriterande för positionen:

 • Erfarenhet av forskning kring kvinnors hälsa och reproduktion, samt det vaginala och/eller gastrointestinala mikrobiomet
 • Förståelse för de unika egenskaperna som mikrobiomdata innehar och vilka statistiska utmaningar det innebär
 • Erfarenhet av att arbeta med metadata för mikrobiomstudier enligt tillgängliga standarder, ontologier, och formatering av dito (t.ex. MIxS)
 • Erfarenhet av att analysera både markörgen och metagenomisk data från DNA eller RNA med vetenskapligt etablerade tillvägagångssätt
 • Insikt i epidemiologiska tillvägagångssätt och studiedesign med speciellt fokus på applikation mot och utmaningar vid arbete med mikrobiomdata
 • Erfarenhet av tekniker och ramverk för reproducerbara bioinformatiska analyser, t.ex. Snakemake eller Nextflow

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 • En komplett publikationslista
 • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 2023-04-16

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1207/2023
Kontakt
 • Fredrik Boulund, fredrik.boulund@ki.se
 • Ina Schuppe Koistinen, ina.schuppe.koistinen@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, henry.wolling@ki.se
 • Carina Ekelund, carina.eklund@ki.se
 • Taher Darreh-Shori, taher.darreh-shori@ki.se
Publicerat 2023-03-20
Sista ansökningsdag 2023-04-16

Tillbaka till lediga jobb