Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

- med inriktning mot forskning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vi söker dig med stor vetenskaplig kompetens inom immunologi, speciellt allergi och/eller mukosaimmunitet i luftvägarna, som vill jobba i en stark forskningsmiljö tillsammans med andra framgångsrika forskare inom immunologi och inflammation vid avdelningen för immunologi och allergi, Institutionen för medicin Solna. Institutionen är en av de största institutionerna vid Karolinska Institutet, vilken erbjuder unika möjligheter till interaktioner och goda utvecklingsmöjligheter för dig och din forskning. Du kommer även att arbeta tillsammans med sektionen för klinisk immunologi vid Karolinska universitetssjukhuset, för att utveckla och implementera ny forskning i kliniken.

Ämnesbeskrivning

Tjänsten syftar till att stärka ämnesområdet immunologi, med inriktning mot human mukosaimmunitet. Immunologiområdet har under lång tid varit starkt vid Karolinska Institutet och har under de senaste åren expanderat ytterligare. Utvecklingen drivs dels av de kunskapsluckor som finns inom infektion, autoimmunitet, immundefekter, cancer med flera områden, dels av metodutvecklingen inom en rad områden som kan appliceras på molekylär och cellulär immunologi. De senaste årens Covid-19 pandemi satte ljuset på mukosaimmunologi och behovet av kunskap kring immunsvar och sjukdomsutveckling vid infektion i luftvägarna och utvecklingen av immunitet vid vaccination. Vi ska nu anställa en akademisk ledare med en stark forskningsprofil inom ämnet som kan utveckla den translationella forskningen ytterligare. Den som anställs ska vara en brygga mellan Karolinska Institutet och den medicinska enheten Klinisk immunologi och transfusionsmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset. Beroende på kvalifikationerna hos den som anställs kan anställningen eventuellt förenas med anställning vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Din roll

Vi söker en person med internationellt sett framgångsrik forskning inom området translationell immunologi. Du förväntas utveckla ämnesområdet mukosaimmunitet, inkluderande kartläggning av nya sjukdomsmekanismer och utveckling av nya diagnostiska metoder inom klinisk immunologi. Utveckling och applicering av nya analysmetoder inom det immunologiska området är en central del i arbetsbeskrivningen. Till detta kommer även dataintegrering för att förbättra förutsättningarna att ställa diagnos och/eller prognos. Anställningen innebär även undervisning på grundutbildningsnivå och forskarutbildningsnivå.  

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot forskning är den som visat god pedagogisk skicklighet och utmärkt vetenskaplig skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

Sökande ska vara etablerad och bedriva internationellt ledande forskning inom området, ha goda dokumenterade samarbets- och ledarskapsegenskaper och erfarenhet av translationell forskning i en klinisk miljö. Den sökande ska, som huvudsökande, ha erhållit nationella och/eller internationella forskningsanslag inom ämnet i konkurrens och ha potential att säkerställa vidare anslag inom området. Den sökande ska också ha erfarenhet av handledning av doktorander till disputation.

Bedömningsgrunder

Anställningen har inriktning mot forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), och lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (1).

Vi lägger särskilt stor vikt vid forskningskvalitet och framtida potential till relevant och translationell forskning inom klinisk immunologi.

Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.1.1 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat:

  • Erfarenhet av translationell forskning inom mukosaimmunitet, speciellt relaterat till luftvägarna.
  • Erfarenhet av att etablera och handha kliniska provsamlingar.
  • Dokumenterad förmåga av starkt ledarskap och handledning.

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Tjänsten är placerad vid avdelningen för immunologi och allergi, institutionen för medicin Solna.

Länk till avdelningen: ki.se/meds/immunologi-och-allergi

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1806/2022
Kontakt
  • Bitr. prefekt Gunnar P. Nilsson, gunnar.p.nilsson@ki.se
Facklig företrädare
  • Afsar Rahbar, OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
  • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
Publicerat 2023-05-16
Sista ansökningsdag 2023-06-21

Tillbaka till lediga jobb