Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 490 miljoner år 2018, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Aging Research Center (ARC), en sektion inom NVS, finns på KI Campus Solna, Stockholm. ARC är en multidisciplinär forskningsmiljö med tre enheter (medicin, psykologi och socialgerontologi). Centret har omkring 75 anställda, har ett stort fokus på forskning med tillgång till unika forskningsresurser såsom stora longitudinella studier och nationella register.

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är en av de största avdelningarna för epidemiologisk forskning i Europa med särskilt fokus på att öka vår kunskap om etiologin för olika sjukdomar. Institutionen består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare och databasadministratörer samt administrativ personal, totalt cirka 250 anställda.

Din roll

Kandidaten kommer att undersöka samspelet mellan gener och miljö hos äldre individer. Specifikt kommer analyser av longitudinella data att utföras för att förstå hur läkemedelsbehandling påverkar åldrandet, där biologiskt åldrande skattas utifrån upprepade mätningar av olika biomarkörer. Data som kommer användas är longitudinella populationsbaserade studier av äldre som ingår i National E-Infrastructure on Aging Research (NEAR). NEAR består av 15 kohorter insamlade från olika geografiska områden i Sverige. De studier som deltar i NEAR omfattar mer än 180 000 personer över 50 år. Kandidaten kommer att tillbringa sin tid vid ARC och MEB och huvudsakligen arbeta med NEAR-dataharmonisering av variabler relevanta för projektet, samt ansvara för projektplanering, dataprocessning (tillsammans med databashanterare inom NEAR) och dataanalys.

Det här är en tidsbegränsad anställning på heltid i 2 år.

Vem är du?

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Bedömningsgrunder

En doktorsexamen relaterad till epidemiologi, farmako-epidemiologi, eller åldrande.

 • En formell utbildning i epidemiologi, farmako-epidemiologi, folkhälsa eller ett närbesläktat område.
 • En stark forskningsbakgrund inom åldrande, farmako-epidemiologi, epidemiologi eller relaterat.
 • Erfarenhet av metoder inom biostatistik och epidemiologisk forskning.
 • Erfarenhet av registerbaserade data och / eller genetiska data.
 • Utmärkta datahanteringsfärdigheter i R, SAS och / eller Stata. Unix programmeringsförmåga är meriterande.
 • Utmärkta kommunikations- och skrivförmåga på engelska.

Vid bedömning av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet. Dessutom bedöms förmåga till samarbete, förmåga att arbeta självständigt och personlig lämplighet.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna

ARC - Aging Research Center

MEB - Department of Medical Epidemiology and Biostatistics


Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 • En komplett publikationslista
 • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 2021-06-02.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. 


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2361/2021
Kontakt
 • Debora Rizzuto, forskare, 08-524 858 23
 • Amanda Nyberg, HR-partner, 08-52486812
Facklig företrädare
 • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
 • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2021-05-12
Sista ansökningsdag 2021-06-02

Tillbaka till lediga jobb