Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Sektionen för fysioterapi vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle har som huvuduppgift att bedriva utbildning och forskning med hög kvalitet inom sjukgymnastik/fysioterapi. Utbildning bedrivs på grund- (fysioterapeutprogrammet), avancerad (magister) och på forskarutbildningsnivå. Utöver det så ger sektionen ett flertal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Sektionen har ett 50-tal medarbetare och ett 20-tal registrerade doktorander.

Den postdoktorala anställningen sker inom projektet CANOPTIFYS: OPTImerad FYSisk funktion inför bukCANcerkirurgi - effekter på postoperativa komplikationer och livskvalitet för sköra äldre.
Anställningen är en visstidsanställning, 1 år med möjlighet till förlängning, deltid 50%.
Projektet leds av docent Elisabeth Rydwik som är vice forskargruppsledare i Erika Franzéns forskargrupp. Projektet syftar till att utvärdera preoperativ träning i hemmet för äldre personer som ska genomgå bukcanceroperation. Det är en multicenter-studie där patienter rekryteras från 4 sjukhus i Stockholmsregionen och där träningen sköts av primärvårdsrehab-enheter runt om i länet. Projektet syftar också till att ta fram ett digitalt stöd för träning i hemmet. I projektet pågår en rekrytering av en doktorand och ytterligare en doktorand kommer att anställas. Franzéns forskargrupp består för övrigt av doktorander, postdoktorer samt juniora och seniora forskare av olika yrkeskategorier. Andra projekt som bedrivs i gruppen är fysisk aktivitet med fokus på balansträning vid olika neurologiska sjukdomar, liksom riskfaktorer för återinläggning bland geriatriska patienter: https://ki.se/en/nvs/franzen-group.

Din roll

Ditt arbete kommer att bestå av sedvanliga arbetsuppgifter på postdoktoral nivå såsom design av projekt, datainsamling, bearbetning, dataanalys och statistisk analys. Skrivande av vetenskapliga artiklar, ansökningar och att presentera forskningen är viktiga arbetsuppgifter. Detta projekt är ett stort samarbetsprojekt vilket innebär  samarbete och interaktion med olika parter samt att i vissa fall leda och koordinera delar av projektet. Undervisning och handledning av studenter och doktorander kan förekomma.

Vem är du?

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Vi söker dig som är strukturerad, självständig, flexibel och har en god samarbetsförmåga. Du ska ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Klinisk erfarenhet av svensk hälso- och sjukvård är en merit. Kunskap inom området träning för äldre och/eller träning i samband med kirurgi är också meriterande, liksom fördjupade kunskaper i både kvantitativ och kvalitativ metod. Tidigare erfarenhet av arbete med randomiserade kontrollerade studier är också meriterande.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: I huvudsak Flemingsberg, men du kommer också att besöka de olika sjukhusen och mottagningar runt om i länet.

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare kliniska och akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 30 april 2020.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. 


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1583/2020
Kontakt
  • Erika Franzén, lektor, +46 8 524 888 78, erika.franzen@ki.se
  • Elisabeth Rydwik, lektor, +46 8 524 888 18, elisabeth.rydwik@ki.se
  • Maria Staiger, personalansvarig, +46 8 524 837 79, maria.staiger@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
  • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
Publicerat 2020-03-30
Sista ansökningsdag 2020-06-05

Tilbage til Ledige stillinger