- med inriktning mot forskning

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 
Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 470 miljoner år 2017, består av åtta sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Sektionen
Vid sektionen för klinisk geriatrik bedrivs forskning och utbildning av bland annat läkarkandidater. Forskningen är mångfacetterad och sker i nära samarbete med institutioner och kliniker över hela världen. Vi har en del av vår forskning inriktad mot neurodegenerativa sjukdomar, bland annat demenssjukdomar och Parkinsons sjukdom. Forskningen är kliniskt inriktad med tyngdpunkt på diagnostik och behandling. Fokus ligger på forskning med bilgivandemetoder, registerstudier samt behandlingsstudier. Vi har även forskning kring läkemedel och äldre, klinisk nutrition, stroke och strokerehabilitering samt Parkinsons sjukdom.

Arbetsuppgifter
Vi söker en meriterad forskare med bred forskningserfarenhet inom neurodegenerativa sjukdomar, särskilt Alzheimers sjukdom. Personen skall känna starkt engagemang for att leda och utveckla forskning inom geriatrisk bild- och funktionsmedicin vid sektionen för klinisk geriatrik. Imagingforskning med fokus på hjärnans nätverk, bildanalys, och avancerade statistiska metoder är ett nytt och snabbt växande område där den tekniska utvecklingen fortskrider snabbt. Det är av stor vikt att kunna knyta samman avancerade tekniska metoder för diagnostisk bildbehandling med klinisk forskning om neurodegenerativa sjukdomar. Tjänsten omfattar även handledning av doktorander och postdoktorer inom olika projekt inom geriatrisk bild- och funktionsmedicin samt undervisning på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå inom ämnet.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet).

Vi söker en professorskompetent person med omfattande forskning inom ämnesområdet geriatrisk bild- och funktions medicin med fokus på neurodegenerativa sjukdomar och med god förmåga att samordna och leda. Erfarenhet av undervisning och handledning inom området är ett krav. Omfattande internationell publicering och erfarenhet av akademiska ledningsuppdrag är ett krav for anställningen, såväl som erfarenhet av internationella samarbeten. Den sökande skall ha civilingenjörsexamen, läkarexamen eller psykologexamen med erfarenhet av geriatrisk bild- och funktionsmedicin. Erfarenhet av avancerade tekniker för bildbehandling, olika statistiska metoder och nätverksanalys inom neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers sjukdom är meriterande liksom erfarenhet av translationell forskning. Erfarenhet av ledarskap, ledning och nätverk är ett krav eftersom tjänsten är inriktad för att utveckla ett strategiskt forskningsområde inom NVS.

Den anställda professorn ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), pedagogisk skicklighet (2).

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Fastansat
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5867/2018
Kontakt
  • Maria Eriksdotter, Head of Department, + 46 8 524 864 79, prefekt@nvs.ki.se
  • Ulla Cronfalk-Hernlund, Head of Administration, + 46 8 524 868 18, ulla.cronfalk-hernlund@ki.se
  • Lars-Olof Wahlund, Senior Professor, + 46 70 789 20 45, lars-olof.wahlund@ki.se
Facklig företrädare
  • Agneta Öhlen, SACO, 08-524 837 53, Agneta.Ohlen@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65, carina.eklund@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2018-12-04
Sista ansökningsdag 2019-02-28

Tilbage til Ledige stillinger