Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge

- Inriktning mot forskning

Institution 

Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge, är en av de snabbast växande kliniska institutionerna vid Karolinska Institutet (KI). Vid institutionen bedrivs translationell forskning i de internmedicinska subspecialiteterna inklusive infektionsmedicin.  Organisatoriskt är institutionen uppbyggd av sju avdelningar med sammanlagt ett 60-tal forskargrupper. Verksamheten består av forskning, forskarutbildning och grundutbildning för blivande läkare.

Forskningsområdet

Immunologi är en väl etablerad och omfattande verksamhet vid KI och Karolinska Universitetssjukhuset, både kliniskt och forskningsmässigt. Området är brett och omfattar immunologi inom infektionsområdet, autoimmunitet, immunbrist, transplantation, samt cellterapier. Ett kliniskt verksamhetsområde som expanderat kraftigt under senare år är komplicerade immunbrister hos barn och unga vuxna, ofta med hög morbiditet och mortalitet. Inom detta område är den molekylära och cellulära diagnostiken under stark utveckling och omfattar såväl genetisk diagnostik med riktad sekvensering och helgenomsekvensering som funktionella immunologiska analyser. Ökad förståelse och kunskap om immunologiska mekanismer hos människa krävs för säkrare diagnostik och förbättrade behandlingsstrategier, vilket förutsätter en kombination av basvetenskaplig och kliniskt adapterad.

Arbetsuppgifter

Anställningen är inriktad mot forskning. Vi söker en framstående forskare som kan utveckla och stärka det snabbt växande området diagnostisk immunologi, och skapa en nod som dockar både till Funktionsområde Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, och den verksamhet som i nuläget samlas under den nybildade ”Genomic Medicine Center Karolinska (GMCK)”. Vi söker en person som kan utveckla diagnostiken för redan identifierade sjukdomar, kartlägga nya sjukdomsmekanismer, samt bidra till upptäckter av nya tillstånd. Erfarenhet av funktionell metodologi är viktigt.

Funktionsområde Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin avser att i samarbete med Karolinska Institutet etablera nya diagnostiska funktioner. Om så anses önskvärt kan professuren därför vara förenad med lämplig klinisk befattning vid Funktionsområdet.

Vidare är det viktigt att både grundutbildning och forskarutbildning stärks inom detta nya dynamiska område, och att Karolinska Institutet utvecklar sitt internationella nätverk inom fältet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet. Behörighetskraven för anställning som professor vid KI finns specificerade i KI:s anvisningar till anställningsordningen.

Sökande skall uppvisa mycket hög vetenskaplig skicklighet och aktivitet inom området immunologi, med hög kompetens inom både cellulär och genetisk forskning. Dokumentationen av detta skall inkludera högprofilpublikationer, vetenskapliga utmärkelser och betydande forskningsanslag erhållna i konkurrens. Dokumenterad framgångsrik handledning av doktorander och post docs är viktigt, liksom ett starkt internationellt nätverk. Innehavaren skall ha hög potential för fortsatt vetenskaplig utveckling och för att utveckla den omgivande forskningsmiljön, samt dokumenterad erfarenhet av ledarskap.

Bedömningsgrunder

Anställningen har inriktning mot forskning och vid bedömning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), och lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Dokumenterad erfarenhet av klinisk immunologisk diagnostik, och i synnerhet utveckling av sådan, är meriterande, liksom en uttalad ambition att interagera med den kliniska miljön.

Den anställda professorn ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Fastansat
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5379/2018
Kontakt
  • Jan Bolinder, Prefekt, jan.bolinder@ki.se
Facklig företrädare
  • Yvonne Edlund OFR/ST , yvonne.edlund@ki.se
  • Mats Rudling, SACO, mats.rudling@ki.se
Publicerat 2019-02-04
Sista ansökningsdag 2019-03-04

Tilbage til Ledige stillinger