Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för Aging Research Center (ARC)

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 540 anställda och en omsättning på 530 miljoner år 2023, består av sju avdelningar och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Aging Research Center (ARC), en avdelning inom NVS, finns på KI Campus Solna, Stockholm. ARC är en mångdisciplinär forskningsmiljö som omfattas av i huvudsak tre vetenskapliga inriktningar; medicinsk epidemiologi, psykologi och socialgerontologi. Centret har omkring 70 anställda, har ett stort fokus på forskning med tillgång till unika forskningsresurser såsom stora longitudinella studier och nationella register.

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Den utlysta tjänsten som assisterande lektor är förlagd till ARC med undervisningsuppdrag vid Institutionen för Global folkhälsa, KI. De socialgerontologiska grupperna vid ARC använder tvärsnitts- och longitudinella data från intervjuer och register i syfte att studera åldrande och äldre personers levnadsförhållanden. För närvarande arbetar forskargrupperna med flertalet forskningsfrågor på teman rörande äldre personers hälsa på gruppnivå; hälso- och sjukvård samt social omsorg och flertalet aspekter kring ojämlikhet på gruppnivå.

Utbildningsverksamheten omfattar kurser på avancerad nivå samt forskarutbildning i folkhälsovetenskap vid Institutionen för Global folkhälsa, KI. ARC utlyser nu ett assisterande lektorat (100%) med inriktning på forskning och utbildning. Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Din roll

Den tilltänkte assisterande lektorn ska utföra både utbildning och forskning. I arbetsuppgifterna ingår att delta i pågående forskningsprojekt i socialgerontologi med inriktning på äldre personers hälsa, hälso- och sjukvård och social omsorg samt hälsolitteracitet.

Arbetsuppgifterna inkluderar:

 • planera och leda forskningsprojekt i socialgerontologi med inriktning om hälso- och sjukvårdens samt den social omsorgens organisering och praktisk utformning
 • planera och leda ett ”mixed-method” forskningsprojekt i socialgerontologi med inriktning hälsolitteracitet
 • initiera och utveckla nya projekt och ansöka om forskningsmedel inom områdena äldre personers hälsa, hälso- och sjukvård och social omsorg samt hälsolitteracitet
 • planera och initiera kurser i ordinarie kursverksamhet vid Institutionen för Global Hälsa
 • undervisa och handleda studenter på avancerad nivå och forskarutbildning vid Institutionen för Global Hälsa
 • koordinera forskarutbildningsprogrammet inom folkhälsovetenskap vid Institutionen för Global Hälsa

Behörighetskrav

Behörig att anställas som assisterande lektor är den som har uppvisat vetenskaplig skicklighet samt avlagt doktorsexamen inom för arbetsuppgifterna relevant ämnesområde och utöver doktorsavhandlingen publicerat minst tre vetenskapliga referensgranskade (peer reviewed) originalpublikationer.  Den sökande ska även ha uppvisat delvis utmärkt pedagogisk erfarenhet och skicklighet samt god pedagogisk självständighet. Den sökande ska även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt Sveriges universitets- och högskoleförbunds rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper.

Mera specifikt är kompetenskraven för anställningen:

 • Kunskap inom området hälso- och sjukvårdens organisation, praktisk verksamhet och hälsolitteracitet
 • Dokumenterad erfarenhet av att använda registerdata och vårdkonsumtionsdata
 • Erfarenhet av både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik
 • Publikationer inom ovanstående områden i internationella vetenskapliga tidskrifter
 • Skicklighet i att säkra extern finansiering som huvudansvariga forskare
 • Dokumenterad vetenskaplig kunskap och kvalitet i tidigare arbeten relevanta för ansökan
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiska ledningsuppdrag, såsom kursansvarig på avancerad nivå inom området folkhälsovetenskap
 • Självständigt ansvarat för planering, genomförande och utvärdering av undervisning och examination på avancerad nivå, i betydande omfattning och med dokumenterad hög kvalitet.
 • Dokumenterad erfarenhet av individuell handledning av examensarbeten på avancerad nivå
 • God förmåga att undervisa. Van att föreläsa på både svenska och engelska
 • God förmåga i svenska och engelska såväl i tal som i skrift

Vi söker en kandidat med god analytisk förmåga som snabbt förstår nya idéer och metoder samt med hög förmåga att ta ansvar och fullfölja uppdrag. Du är van att arbeta både självständigt och som lagmedlem i en projektgrupp. Personliga egenskaper kommer särskilt att beaktas vid rekryteringen.

Bedömningsgrunder

Meriterande för anställningen är:

 • Dokumenterad erfarenhet av koordineringsarbete inom forskarutbildningsprogram
 • Genomfört pedagogiskt utvecklingsarbete som resulterat i förbättrad utbildning
 • Dokumenterad erfarenhet av samarbete både inom och utanför akademin

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.


Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna

Tio skäl att välja Karolinska Institutet   
Meritportfölj för lärare och forskare

 

Ansökan

En ansökan ska innehålla följande dokument helst på engelska (eller svenska): CV och meriter presenterad i enlighet med Karolinska Institutets kvalifikationsportfölj

Varmt välkommen med din ansökan senast den 19 maj 2024.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tilltänkt tillträde är juli 2024
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1785/2024
Kontakt
 • Carin Lennartsson, Lektor, carin.lennartsson@ki.se
 • Amanda Nyberg, HR-partner, amanda.nyberg@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
 • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
Publicerat 2024-05-03
Sista ansökningsdag 2024-05-19

Tillbaka till lediga jobb