Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

En ledig tjänst som postdoktor finns i Rickard Sandbergs lab på Institutionen för Cell och Molekylärbiologi (CMB). Labbet är lokaliserat i Biomedicum, en toppmodern forskningsbyggnad med tillgång till modern biomedicinsk utrustning. Rickard Sandbergs lab utvecklar single-cell metoder för studier av genreglering och post-transkriptionella processer på enskild cellnivå.

Rickards lab genomför alla aspekter av projekt inom labbet, inkl. experimentell forskning och beräkningsbiologi och vi har även tillgång till starka nationella- och internationella samarbetslab. Vi har nyligen utvecklat ett robotiserat molekylärbiologi lab som möjliggör single-cell analyser som innehåller splicing information på en unik och storskalig nivå, vilken vi vill använda för att kartlägga fundamentala aspekter om hur alternativ splitsning används för att specificera funktion av nervceller i hjärnan.

Din roll

Postdoktorn kommer att driva ett forskningsprojekt som är inriktat på att kartlägga när och hur alternativ splitsning används för att specificera nervcellsfunktion i hjärna hos mus och hur alternativ splitsning av synaptiska proteiner kan kontrollera synapser, kontaktmönster och funktion. Detta projekt utförs i samarbete med Allen Brain Institute och Harvard University, där vi bl.a. kommer att generera ett helt unikt dataset med 1 miljon celler som alla analyserats med Smart-seq3xpress för att kunna kartlägga regler om när och hur celltyp specifika mönster av splitsning sker i hjärnan, och till vilken del dessa mönster bibehålls till vuxen ålder.

Denna postdok position kan innefatta både experimentell och/eller beräkningsbiologi. Experimentellt fokus på single-cell preppar från hjärna, FACS sortering, göra single-cell bibliotek i vår robotikanläggning för automatiserad molekylärbiologi, sekvensera bibliotek, processa sekvensdata, explorativ analys av gen och isoform mönster med hjälp av våra uppsatta beräkningsmetoder i labbet.

Därutöver använder vi deep learning modeller för att studera hur RNA-bindande proteiner kontrollerar cell-typs mönster av splitsnings. Utöver detta projekt finns det stora samarbetschanser med starka neurobiologi forskare på KI där samma metodik kan användas på celler från transgena möss för att kartlägga ytterligare aspekter om splitsning av gener och nervcellers funktion.

Vem är du?

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Postdoktor kandidaten måste ha tidigare erfarenhet av molekylärbiologi och/eller neurobiologi. Meriterande är erfarenheter av storskaliga sekvenseringsprojekt och/eller single-cell experiment, antingen experimentellt eller dataanalys mässigt. Den framgångsrika kandidaten förväntas ha  starka tidigare akademiska kvalifikationer (tex. publikationer) samt vara en bra kommunikatör.

Språkkrav?

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Stockholm

Gene regulation, genome-wide experimental and computational techniques – Rickard Sandberg's Group | Karolinska Institutet (ki.se)

[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till "en bättre hälsa för alla"] 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommeölse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1460/2024
Kontakt
  • Rickard Sandberg, rickard.sandberg@ki.se
Facklig företrädare
  • Shahla Rostami,OFR, shahla.rostami@ki.se
  • Elisabeth Valenzuela, SEKO , elizabeth.valenzuela@ki.se
  • Björn Andersson, SACO, bjorn.andersson@ki.se
Publicerat 2024-04-05
Sista ansökningsdag 2024-05-03

Tillbaka till lediga jobb