Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för neurogeriatrik

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 540 anställda och en omsättning på 530 miljoner år 2023, består av sju avdelningar och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Avdelningen för neurogeriatrik består av ca 65 medarbetare. Avdelningen bedriver experimentell och translationell forskning relaterad till främst Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar men också mer allmänna molekylära mekanismer med biomedicinsk relevans studeras. Avdelningen är främst lokaliserad till BioClinicum, KI Campus Solna, samt till viss del i Neo, KI Campus Flemingsberg.

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

På avdelningen för Neurogeriatrik undersöker vi neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom ur olika perspektiv, med tonvikt på integrering av grundläggande neurovetenskaplig forskning med klinisk och hälsoekonomisk forskning. Snabba framsteg inom detta forskningsområde har lett till upptäckten av nya metoder för tidig upptäckt, diagnos och behandling av Alzheimers sjukdom. Dessa nya teknologier håller på att introduceras inom hälso-och sjukvården, och hälsoekonomisk utvärdering är ett kritiskt steg för att säkerställa att de används på rätt sätt.

Health Economic Research Group (HERG) utvecklar och tillämpar verktyg och metoder för att uppskatta värdet av medicinska innovationer, inklusive nya diagnostiska tester, förebyggande strategier, digitala lösningar och sjukdomsmodifierande läkemedel mot Alzheimers sjukdom. Vår forskning hjälper till att avgöra hur dessa innovationer bäst används för att förbättra hälsan och ge värde för patienter, vårdgivare och samhället som helhet. I detta arbete utnyttjar vi datakällor som hälso- och sjukvårdsdatabaser, register, befolkningsbaserade studier, forskningskohorter, enkätundersökningar och kliniska prövningar. Vi är ett multidisciplinärt team med hälsoekonomer, statistiker, läkare, epidemiologer som samarbetar mycket med forskargrupper nationellt, internationellt såväl som inom Karolinska Institutet. Vi söker nu en postdoktor för visstidsanställning i två år.

Din roll

Du kommer att vara involverad i alla aspekter av forskning som utförs i HERG inklusive modelleringsstudier, retrospektiva databasanalyser och prospektiva observationsstudier. I detta ingår att formulera hypoteser och forskningsfrågor, skriva bidragsförslag, studieprotokoll och analysplaner, genomföra dataanalyser, skriva rapporter och manuskript, delta i publiceringsprocesser och kommunicera resultat vid vetenskapliga konferenser. Du kommer att delta i nationella och internationella forskningskonsortier som samarbetar med ledande forskargrupper och innovativa företag. Handledning av doktorand(er) är också en integrerad del av arbetet.

Vem är du?

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Den framgångsrika kandidaten kommer att ha en doktorsexamen i hälsoekonomi, epidemiologi, biostatistik, folkhälsa, åldrandeforskning eller ett närbesläktat område med dokumenterad erfarenhet av hälsoekonomi och resultatforskning. Gedigen erfarenhet av registerbaserad forskning och statistiska metoder för observationsdataanalys krävs. Datahantering och analys med hjälp av t.ex. STATA, SAS eller R, och erfarenhet av prediktionsmodellering är meriterande. Flytande engelska i tal och skrift är viktigt. Arbetet kräver ett nära samarbete med andra, varför flexibilitet och god kommunikationsförmåga är av stor vikt. En hög grad av noggrannhet och självständighet är också viktigt för tjänsten. Erfarenhet från neurodegenerativa sjukdomar är meriterande.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: BioClinicum, Solna


Tio skäl att välja Karolinska Institutet

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 1 augusti 2023.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enl ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2392/2023
Kontakt
  • Johanna Lundblad, 08-52486835
  • Linus Jönsson, 08-52400000
Facklig företrädare
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
Publicerat 2023-06-08
Sista ansökningsdag 2023-08-01

Tillbaka till lediga jobb