Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

-med inriktning mot utbildning och forskning

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Institutionen
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) bedriver forskning och utbildning inom klinisk neurovetenskap från molekylär- till samhällsnivå. Forskning och utbildning bedrivs i samarbeten med andra forskargrupper inom Karolinska Institutet, med andra universitet och med Region Stockholm.

Avdelning
Avdelningen för Ögon och syn vid S:t Eriks Ögonsjukhus har ett stort undervisningsåtagande inom bland annat optometri och oftalmologi. Vid avdelningen finns enheten för optometri som ansvarar för Optikerprogrammet och Magisterprogrammet i klinisk optometri. Enheten ansvarar även för KI:s Optikercentral som är den klinik där optiker-, läkar- och ögonsjuksköterskestudenter får sin kliniska utbildning och exponering.

S:t Eriks Ögonsjukhus
S:t Eriks Ögonsjukhus är ett aktiebolag som ägs av Region Stockholm. På sjukhuset arbetar drygt 450 medarbetare fördelade på fyra verksamheter och sex stödfunktioner. S:t Eriks Ögonsjukhus är det enda sjukhuset i Sverige inriktat på ett enda organ, ögat. S:t Eriks Ögonsjukhus erbjuder akut och specialiserad ögonsjukvård, forskning och utbildning.

Institutionen och S:t Eriks Ögonsjukhus söker nu en professor som kan vara med att utveckla verksamheten vid avdelningen och sjukhuset.

Ämnesbeskrivning

Optometri är ett brett ämnesområde som inkluderar allt från fysiologiska mekanismer i ögat och hjärnan via terapeutiska och optiska interventioner vid ögonförändringar till visuell perception.

Din roll

Anställningen är inriktad mot utbildning (preklinisk och klinisk) och forskning. Den som erhåller anställningen ska bedriva optometrisk forskning, kursledning och handledning av examensarbeten. Professorn förväntas vara nyckelperson i arbetet med att utveckla både utbildning och forskning vid avdelningen. I arbetsuppgifterna kommer både teoretisk och klinisk undervisning på alla nivåer att ingå och du förväntas ansvara för att strategiskt utveckla och leda utbildningen inom ämnet. Du kommer också att arbeta med utveckling och uppföljning av forskning i nära anslutning till våra kliniska verksamheter.

Anställningen som professor är förenad med anställning som optiker vid S:t Eriks Ögonsjukhus och den kliniska anställningen planeras omfatta 30 procent.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot utbildning och forskning är den som visat utmärkt pedagogisk skicklighet, god vetenskaplig skicklighet samt klinisk skicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.).

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Erfarenhet av kursledning, handledning av examensarbeten samt pedagogiskt utvecklingsarbete är ett krav.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som optiker vid S:t Eriks Ögonsjukhus. Därför ska sökande inneha optikerexamen och legitimation som optiker med kontaktlinsbehörighet och rekvisitionsrätt.

Eftersom tjänsten innefattar klinisk anställning ska den sökande förutom engelska, besitta kunskap och färdighet i svenska, norska eller danska språket (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

Bedömningsgrunder

Anställningen har inriktning mot utbildning och forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (2), pedagogisk skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (1) och klinisk skicklighet (2).

Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.1.2 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten lägger vi särskild vikt vid erfarenhet av framgångsrik forskning i nätverk med olika discipliner.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn tas till omfattningen och kvalitén i klinisk relaterad undervisning och det är även särskilt meriterande med erfarenhet av att leda, samordna och utveckla pedagogisk verksamhet i en klinisk miljö.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna

Läs mer om Institutionen för klinisk neurovetenskap och Avdelningen för Ögon och Syn

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

För den kliniska anställningen vid S:t Eriks Ögonsjukhus krävs bevis på legitimation för optiker med kontaktlinsbehörighet och rekvisitionsrätt, som bifogas ansökan.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-372/2023
Kontakt
  • Rune Brautaset, avdelningschef, rune.brautaset@ki.se
Facklig företrädare
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124127
  • Arsalan Amir, SACO, 0704831165
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2023-09-25
Sista ansökningsdag 2023-10-16

Tillbaka till lediga jobb